Oldeholtpade - Scheltingapolder - kijkheuvel

De Scheltingapolder, een natuurgebied ter grootte van circa 48 hectare is gelegen in het beekdal van de Linde in Zuidoost-Fryslân. In deze polder bij het dorp Oldeholtpade zijn nieuwe petgaten gegraven met ruimte voor kruidenrijke graslanden. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor diverse water- en rietvogels en plantensoorten zoals zuring en pinksterbloem. Daarnaast is het een extra leefgebied voor das, ree en otter. De petgaten hebben grote aantrekkingskracht op kikkers, salamanders en libellen.

Bezoektijd
De Scheltingapolder is beperkt toegankelijk. De kijkheuvel is te bereiken via een wandelroute van It Fryske Gea

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Hotspot

Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.