Kerk Niehove

Niehove

De kerk van Niehove werd eeuwenlang bezocht door ooievaars. Hier werd door de inwoners van Niehove zoveel waarde gehecht dat in 1668 een gebrandschilderd glas met daarop de kerk en in het midden een ooievaarsnest werd geplaatst.

Eén van de predikanten van Niehove, L.M. de Boer, schreef zelfs een welkomstgedicht voor de vogels met maar liefst 8 coupletten, waarin de vogels werden bezongen. Vanaf 1882 lieten de vogels zich echter niet meer zien, ondanks de pogingen van de kerkvoogden om ze ‘een volgens de eischen des tijds ingerichte woning' te geven. Deze kerk, in het midden van de wierde van het dorp Niehove, is gebouwd rond het jaar 1230. Binnen zijn er donkerbruine banken te vinden, een zwarte preekstoel en daartegenover veel lichtere herenbanken. De geverfde avondmaalstafel dateert net de kansel van omstreeks 1800 en staat binnen het doophek uit de zeventiende eeuw.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Kerk Niehove

Kerkstraat 1
9884 PC Niehove
Route planen

vanaf jouw locatie

Sleuteladres


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.