Landgoud

Kloosterburen

Landgoud is een biologisch akkerbouwbedrijf van de familie Havenga in Noord Groningen. Met zorg en aandacht verbouwen wij diverse gewassen.

De boerderij is gelegen pal aan de Groninger Waddenkust in een poldergebied met opstrekkende heerden, precies op de rand van een wierden- (terpen)gebied met veel akkerbouw. 

Wij zijn in 2002 overgestapt op de biologische teelt. Het intensiveert ons bedrijf waardoor bedrijfsvergroting in oppervlakte minder noodzakelijk is. Door niche markt gewassen te telen - zoals spelt, mosterd, hop, baktarwe en witte aalbessen - met een directe verkoop naar de verwerker en consument krijg je een betere binding met de klant. Zonder tussenkomst van grote retailorganisaties creëren wij hiermee meerwaarde voor producent en consument. Keerzijde is dat wij de eigen afzet moeten regelen wat in de gangbare teelt door de boeren veel wordt overgelaten aan de handel en coöperatie.

Afstand tot jouw locatie:

Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.