Kerk Hichtum

Hichtum

Schilderachtig, op een terp aan de Bolswardervaart staat de kerk van Hichtum. Een romanogotische kerk gebouwd van gele kloostermoppen. De dichtgemetselde vensters in de noordmuur en de hagioscoop wekken de nieuwsgierigheid.De zadeldaktoren is...

Schilderachtig, op een terp aan de Bolswardervaart staat de kerk van Hichtum. Een romanogotische kerk gebouwd van gele kloostermoppen. De dichtgemetselde vensters in de noordmuur en de hagioscoop wekken de nieuwsgierigheid.

De zadeldaktoren is iets jonger dan het kerkgebouw. In de gevel van de toren zit een hoge nis waarin een ingang met rondboogvenster is gemaakt.

Het interieur heeft een gestuct tongewelf en een ingetogen inrichting. In de koorsluiting staat een preekstoel in empire-stijl. Achter de preekstoel schuilt een groot barok epitaaf uit 1656. Het orgel uit 1795 is met muziektrofeeën versierd

Extra informatie:

De kerk staat schilderachtig op een terp, in het geboomte en bij de Bolswardervaart. De romano-gotische kerk is aan het begin van de 13de eeuw gebouwd van gele kloostermoppen. In het muurwerk van het schip zijn aan de noordzijde duidelijke sporen van kleine rondboogvensters te zien. Vlakbij het grote venster zit een spoor van een klein romaans venster. Even verder naar het westen is een groter, licht spitsbogig venster en weer verderop zitten nog twee van deze vensters, die allemaal zijn dichtgemetseld. Een laag zittend spoor van de top van een dichtgezette ingang is vaag te zien. Ook in de zuidelijke muur zijn sporen van romano-gotische vensters te vinden, al zijn hier drie grote gotische spitsboogvensters aangebracht. De ingang staat in een spitsbogige nis en naast de ingang zit een klein gotisch venster. Deze muur kreeg bovendien, mogelijk bij de opknapbeurt in 1882, drie zware steunberen. Naast de meest oostelijke beer is een duidelijk, met rode baksteen dichtgezet spoor van een hagioscoop. De ronde koorsluiting heeft twee grote gotische vensters gekregen. Bij de overgang naar de koorsluiting staat een regenwaterbak. Alle vensters bezitten gepleisterde dagkanten en omlijstingen. De ongelede toren is in de 13de eeuw van gele steen opgetrokken. In de westmuur is een hoge nis uitgespaard, waarin een ingang en een rondboogvenster zijn ondergebracht.

Inwendig wordt de kerkzaal gedekt door een gestucadoord tongewelf. De ingetogen inrichting is met vaste banken gericht op de koorsluiting. Daar staat de aan het begin van de 19de eeuw vervaardigde empire preekstoel met pijlenbundels of fasces op de hoeken van de kuip. De kuip wordt gedragen door een grote adelaar die mogelijk resteert van de in 1609 door Jacob Gysbertsz. vervaardigde vroegere kansel. De preekstoel met klankbord ontneemt het zicht op het grote barokke epitaaf dat Frouck van Wijckel in 1656 voor haar drie jaar eerder overleden man Hessel van Huijghis heeft opgericht. Het met muziektrofeeën versierde orgel op de westgalerij is in 1795 gebouwd door Albertus van Gruisen.

Romanogotisch

Begin 13de eeuw, toren 13de eeuw

Protestants

Preekstoel, epitaaf, orgel

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Kerk Hichtum

Schwartzenbergweg 5
8743 KX Hichtum
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.