Boswachterspad Noordsvaarder

(11.0 km)


Der Geruch vom Meer, die eiskalten Wind oder Regen. Im Winter geht mann hinauf in die Natur dieses Rangerpad über die Noordersvaarder.
Mit seine Kletterung ist diese Wanderung entlang die Noordersvaar richtig eine für Diehards. Eine schwere Tour durch ein junges und dynamisches Naturgebiet. Endeck die Sandstrecken mit brutende Dwersterns, die Flugsand Dünen und die Höhe Dünen das langsam zuwachst mit Weissdorn und verschiedene Kräuter.
Oben am Dünen ist ein hervorragenden Ausblick. Das ganze Dünengebiet liegt vorne mit ein Blick über die Nordsee und die Sandbänken die unterwegs sind nach Terschelling. Bestimmt mit niedriges Wasser hat mann ein fabelhaften Blick. Da siet mann wie die Sandbänken entstehen. Vielleicht trifft mann dann auch noch ein Seehund.
Im Winter ist mann…

Der Geruch vom Meer, die eiskalten Wind oder Regen. Im Winter geht mann hinauf in die Natur dieses Rangerpad über die Noordersvaarder.
Mit seine Kletterung ist diese Wanderung entlang die Noordersvaar richtig eine für Diehards. Eine schwere Tour durch ein junges und dynamisches Naturgebiet. Endeck die Sandstrecken mit brutende Dwersterns, die Flugsand Dünen und die Höhe Dünen das langsam zuwachst mit Weissdorn und verschiedene Kräuter.
Oben am Dünen ist ein hervorragenden Ausblick. Das ganze Dünengebiet liegt vorne mit ein Blick über die Nordsee und die Sandbänken die unterwegs sind nach Terschelling. Bestimmt mit niedriges Wasser hat mann ein fabelhaften Blick. Da siet mann wie die Sandbänken entstehen. Vielleicht trifft mann dann auch noch ein Seehund.
Im Winter ist mann zusammen mit die Natur. Gepeitscht beim eiskalten Wind oder wanderend im slagregen werden alle Sinnesorgane angesprochen. Schwer, aber es bringt eine einzelartige Belebeung dieses Gebietes. Auf die Sandfläche befinden sich viele Vogeln die sich erholen, die Wanderfalke kommt vorbei und auch sieht mann öfter eine Reh.

Das wirst du sehen

Startpunkt: Veerterminal West-Terschelling
Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling
Endpunkt: Veerterminal West-Terschelling
Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling

Beschreibung

Startpunkt: Veerterminal West-Terschelling
Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling

Het Groene Strand

Sla aan het einde van de verharde weg schuin rechtsaf/rechtdoor het zandpad langs de graslanden in. Dit gebied heet het Groene Strand.
Vóór was de Noordsvaarder een zandplaat die van het eiland gescheiden werd door een brede geul. Het Groene Strand is het vroegere zandstrand van het eiland, dat na de ‘aanlanding’ van de Noordsvaarder door opslibbing steeds hoger is komen te liggen en langzaam begroeid raakte. Hier groeien in de zomer bijzondere planten als parnassia, strandduizendguldenkruid en de gevlekte orchis.

Ga aan het einde van het pad, waar de sloot ophoudt, links het onverharde pad op. Het pad slingert zo’n 300m tot een T-splitsing; sla hier rechtsaf. Neem vervolgens direct het eerste brede pad links, dat slingert, waarbij je voornamelijk links moet aanhouden, tot aan de zeeduinen. 

Uitzicht op de duinenrij

Beklim het duin en loop over de duinenrij in westelijke richting, de zee aan de rechterhand houdend. Bovenop de duinenrij heb je uitzicht op de Noordzee en de zandbanken. Je kunt over de toppen van de duinen blijven lopen, maar als je dat te zwaar vindt, kun je de duinen afdalen en het strand in westelijke richting volgen. De duinen in het hoge duingebied groeien langzaam dicht met duindoorn, kruipwilg en ander struweel. Aan de zeekant vallen de enorme zandbanken op die voor de kust liggen. Met de zeestromingen verplaatsen grote zandgolven zich langs onze kust. Op deze manier ontstaan boven het eiland zandbanken die soms, zoals bij de Noordsvaarder het geval was, één worden met het eiland.

Nieuwsgierige zeehonden

Tijdens de wandeling langs de kust is de kans groot dat je zeehonden aantreft die nieuwsgierig komen kijken. Met laagwater rusten ze op de zandbanken voor de kust. Met hoogwater jagen ze op vis in de Noordzee. Je kunt hier twee soorten zeehonden aantreffen: de gewone zeehond en de grijze zeehond. De gewone is kleiner en heeft een vrij bol kopje; de grijze is een stuk groter en heeft een spitsere snuit.Aangekomen bij het eind van het eiland blijf je, de waterlijn aan je rechterhand houdend, de kustlijn volgen. Houd hierbij rekening met de eventueel gemarkeerde broedgebieden voor strandvogels, dwergsterns en bontbekplevieren. Loop in dat geval aan de eilandzijde om het broedgebied heen.

Noordsvaarder

Houd na de eerste duinen aan je linkerhand (midden op de Noordsvaarder), links aan, richting de hogere duinen. De randen van het strand van de Noordsvaarder worden aan deze kant met hoogwater veelvuldig gebruikt als rustplaats voor vogels, zoals de kanoetstrandloper. Met laagwater zoeken de vogels naar voedsel op de drooggevallen wadplaten. In het voor- en najaar bestaan deze groepen vooral uit trekvogels die de Waddenzee gebruiken als tussenstation naar hun broed- of overwinteringsplek. Loop ruim om de groepen vogels heen zodat je deze niet verstoort.

Volg de steeds hoger wordende duinen naar het oosten totdat je weer aankomt in de bewoonde wereld.

Endpunkt: Veerterminal West-Terschelling
Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling

Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.