Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Sint Jacobiparochie

Kwelders en polders met veel vogels.

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Bezoektijd
Gehele jaar.

Routebeschrijving
Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Zeedijk
9079 PH Sint Jacobiparochie
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.