Een snoer van wierden

Sauwerd

De bodemvondsten rondom Sauwerd wijzen erop dat de eerste bewoners rond de 5e of 6e eeuw voor Christus in het gebied arriveerden. Toen zo'n 3000 jaar geleden de zeespiegelstijging afnam ontstonden door aanslibbing van zand en klei de kwelders.

Hier schon mal ein Vorgeschmack

De bodemvondsten rondom Sauwerd wijzen erop dat de eerste bewoners rond de 5e of 6e eeuw voor Christus in het gebied arriveerden. Toen zo'n 3000 jaar geleden de zeespiegelstijging afnam ontstonden door aanslibbing van zand en klei de kwelders. Langs de boorden van het Reitdiep waren de kwelders omstreeks 600 voor Christus zo hoog opgeslibd dat ze aantrekkelijk werden als vestigingsplaats voor landbouwers. De eerste bewoners kwamen hoogstwaarschijnlijk uit Drenthe en werden aangetrokken door de rijpe, vruchtbare kwelders. Op de opgeslibde kwelderwallen ontstonden de eerste nederzettingen. Sauwerd vormt samen met Adorp, Wetsinge, Winsum, Baflo en Warffum een snoer van wierden op de oostelijke oeverwal van de Hunze.  De provinciale weg waarover de route even vóór het dorp Sauwerd voert, moet al in de Romeinse tijd deze rij wierden verbonden hebben.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Een snoer van wierden

Plantsoenweg 15
9771 AC Sauwerd
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.