Illegale sloop van een monument

Wetsinge

Tegenover het kerkhofje met de opvallende grafmonumenten – destijds vervaardigd door de toenmalige smid staat sinds 1989 weer de voormalige kosterij. 'Weer', inderdaad, want dit 17e-eeuws monument werd omstreeks 1970 illegaal gesloopt.

Hier schon mal ein Vorgeschmack

Tegenover het kerkhofje met de opvallende grafmonumenten – destijds vervaardigd door de toenmalige smid staat sinds 1989 weer de voormalige kosterij. 'Weer', inderdaad, want dit 17e-eeuws monument werd omstreeks 1970 illegaal gesloopt door dorpsbewoners. Zij stoorden zich aan de bouwval, en omdat de gemeente niets ondernam stroopten ze op een goede dag zelf de mouwen op en braken het monument tot de grond toe af. De brokstukken werden naar het openluchtmuseum in Warffum gebracht. Maar terwijl het daar klaar lag om opgebouwd te worden zag de Stichting Woonhuismonument kans het weer naar Groot Wetsinge te halen. Met de weem en het kerkhof vormt het nu een fraai historisch ensemble. Het tufstenen kerkje is helaas verdwenen. De contouren van het kerkgebouw zijn op de begraafplaats aangebracht.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Illegale sloop van een monument

Karspelweg 5
9773 TL Wetsinge
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.