Onderzoek naar waarde van Waddenproducten

Categorieën

Het European Tourism Futures Institute (ETFI), onderzoeksinstituut verbonden aan NHL Stenden Hogeschool, doet onderzoek naar de beleving van Waddenstreekproducten onder bezoekers en bewoners van de Wadden. Het onderzoek laat zien dat zowel bewoners als bezoekers de streekproducten belangrijk vinden: meer dan tweederde van de respondenten ziet Waddenstreekproducten dan ook als meerwaarde om het gebied te bezoeken, maar er mag wel nog meer promotie komen.

Onderzoek Waddenstreekproducten

Waddenstreekproducten moeten meer en meer gaan leven onder bewoners, bezoekers en ondernemers en een belangrijk deel gaan uitmaken van een reis naar de Wadden. Aan het onderzoek deden tot nu toe 318 mensen mee. Respondenten zijn vooral bekend met producten uit het Waddengebied doordat zij het gebied regelmatig bezoeken en op deze manier in aanraking komen met de producten. De vijf belangrijkste kenmerken waaraan Waddenstreekproducten zouden moeten voldoen, zijn: 

  1. Smaak van het product 

  2. Lokaal geproduceerd 

  3. Ambachtelijk geproduceerd 

  4. Financiële ondersteuning lokale middenstand 

  5. Eerlijke of betere prijs voor producten door korte keten.

Daarnaast noemen de meeste respondenten ook beleving, gemak en het verhaal achter het streekproduct als belangrijk kenmerk. (Streek)Keurmerken, waaronder het Waddengoud streekkeurmerk en de mogelijkheid om streekproducten online te kunnen kopen vinden respondenten (veel) minder belangrijke voorwaarden. Volgens een deel van de respondenten zouden producten idealiter kleinschalig aangeboden moeten blijven worden om het speciale karakter te kunnen behouden en om vercommercialisering van producten te voorkomen.

Wat gaat er goed en wat kan er beter? 

Respondenten zijn vooral tevreden over de smaak van de producten. Streekproducten geven respondenten een vakantiegevoel, het past bij hun vakantiebeleving. Daarnaast geeft het een gevoel van nostalgie en laat het hen herinneren aan de tijd die ze hebben gehad in het Waddengebied. Hoewel de vindbaarheid van – en het aanbod aan – streekproducten op de plaats van bestemming als goed wordt ervaren, kan dit volgens een deel van de respondenten ook nog worden verbeterd. Producten kunnen meer worden gepromoot en zichtbaarder worden gemaakt in de afzetmarkten. Hoewel respondenten vinden dat producten vooral alleen in het Waddengebied te koop zouden moeten zijn en het kleinschalige karakter behouden zou moeten blijven, ziet een aantal de online optie of verkrijgbaarheid buiten het Waddengebied als meerwaarde om producten ook buiten het bezoeken van het Waddengebied te kunnen kopen. 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via anke.arts@waddenvoedsel.nl  

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.