Privacy beleid

In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Visitwadden.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees dit zorgvuldig door.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over je wanneer je een account creëert, een product koopt, wanneer je ons een e-mail zendt of belt, of wanneer je iets bij de door ons geëxploiteerde of beheerde kassa's koopt, en wanneer je onze websites, apps en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om jou en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van jouw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer je bijvoorbeeld een account creëert, een product koopt, een van onze apps downloadt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij jouw toestemming vragen om jouw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven.

Visitwadden.nl verkoopt e-tickets en diensten namens derden die een product aanbieden in de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Deze agenten, locaties of ondernemers van wie wij tickets krijgen om aan je te verkopen noemen wij onze “Ondernemers”. Wij delen jouw gegevens met onze Ondernemers en kunnen jouw gegevens delen met andere derden, zoals verder hier beschreven.  

Visitwadden.nl is een verantwoordelijke (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Visitwadden.nl over je verzamelt en ontvangt wanneer je van onze diensten gebruik maakt. Visitwadden.nl is gebonden aan en gebruikt jouw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Cookies

Net als vele andere online bedrijven gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools.  

Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van jou.

Bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een app downloadt of een ticket koopt, een reactie op onze websites plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of contact opneemt met een van telefoonnummers van Visitwadden.nl.  

b. Door jouw gebruik van onze websites en apps.

Je kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over jouw gebruik te verzamelen.  

c. Van derden.

Wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites of apps een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over je verstrekken, zoals je naam en e-mailadres. Je activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

2. Gegevens die wij over je kunnen bewaren

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:  

a. Contact- en accountgegevens.

Wij bewaren de door jou verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin je woont, voorkeurstaal) wanneer je een account bij Visitwadden.nl creëert, een product koopt en/ of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.  

b. Betalings- en factuurgegevens.

Wij bewaren voor het afhandelen van jouw bestelling de door jou verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld jouw creditcardnummer en postcode wanneer je een ticket koopt.  

c. Door jou online geplaatste gegevens.

Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die je op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door jou geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dien je er je van bewust te zijn dat anderen jouw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die je niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). Je begrijpt dat wij en anderen (waaronder onze Ondernemers) jouw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die je op onze website of bij gebruik van apps of social media functies hebt geplaatst.

3. Gegevens over jouw voorkeuren

Wij kunnen gegevens verzamelen over jouw favoriete evenementen of de producten die je koopt of waarnaar je informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of jouw recensie van een evenement of product). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit jouw interactie met ons, om je een betere service te verlenen en om je te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer je bijvoorbeeld een ticket voor een activiteit koopt kunnen wij je informeren over vergelijkbare activiteiten.

Gegevens over het gebruik van de website. Wij kunnen wanneer je onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door jou gebruikte browser en jouw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat jouw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site je bij ons terecht kwam, wat je wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site je bezoekt wanneer je onze site hebt verlaten.

4. Wij kunnen jouw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken

a. Om je te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.

Zo kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je aankoop van een product of dienst te bevestigen en af te handelen. Wanneer je ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die je van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat je gegevens over hen met ons deelt.

b. Om je berichten te sturen in verband met jouw transactie en door jou bezochte activiteiten.

Wij kunnen je bijvoorbeeld een e-mail sturen over je account of de aankoop van een ticket of je vragen een recensie te schrijven van een bezochte activiteit.

c. Om trends en interesses te signaleren.

Wij gebruiken jouw gegevens om te weten wat je voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan je kunnen verbeteren en zodat jouw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.

Wij analyseren jouw gegevens om ons begrip van jou en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om jouw ervaring met ons meer te personaliseren.

5. Je hebt bepaalde keuzes over hoe we jouw gegevens gebruiken

Wanneer je een account creëert, producten of diensten koopt of onze apps downloadt, kunnen wij je toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien je de toestemming die je aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van jouw persoonsgegevens wilt intrekken of als je jouw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons jouw voorkeur op een van de in dit deel beschreven manieren.  

Je kunt je niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:   

a. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van marketingberichten.

Om e-mails of sms-berichten voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, klik hier of volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap. Zelfs wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij je nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met je opnemen over jouw bestellingen.  

b. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan.

c. Je kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over je hebben opgeslagen.

Ook kunt je ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen.

6. Wij kunnen jouw gegevens delen met de volgende derden

a. Binnen de organisaties Merk Fryslân, Marketing Groningen, Holland boven Amsterdam.

Wij kunnen al jouw gegevens met deze drie organisaties en met alle betrokkenen binnen deze organisaties delen voor alle in deze policy genoemde doeleinden.  

b. Ondernemers.

Wij delen alleen jouw gegevens met de ondernemers voor wiens product of dienst jij een aankoop via Visitwadden.nl hebt gedaan of op andere wijze interesse in hebt getoond. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze Ondernemers (waartoe ook marketing behoort).

c. Derden die door jou gekochte goederen en diensten leveren.

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die je via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld diner, huurfiets of merchandise), zodat deze jouw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met je op te nemen).  

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf, onze Ondernemers of derden te beschermen.

Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een Ondernemer of een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere misdaden.  

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat jouw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden je aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van jouw wachtwoorden.

Mocht je nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over je bewaren willen ontvangen, neem dan  contact met ons op.

Om door jou verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die je ons hebt gegeven in te trekken, klik hier.

 

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.