Posthuyswad Vlieland

Een fenomenaal gezicht om hier de vogels te zien zwermen bij hoogwater

Ruben Smit

Vanaf de vogelkijkhut op de Dodemansbol heb je een voortreffelijk uitzicht over het Wad. Je kijkt vanaf de duin naar beneden op de waddenzee. Kom hier vooral bij opkomend tij want dan komen de vogels dichtbij. De bergeenden zijn volop aanwezig net als eidereenden en rosse grutto’s. In mei en augustus is het helemaal een goede tijd. Dan zie je ook grote groepen groenpootruiters en andere steltlopers. Een fenomenaal gezicht om hier de vogels te zien zwermen bij hoogwater, helemaal als een slechtvalk aan het jagen is. Vergeet niet rondom de vogelkijkhut op de grond te kijken. In het voorjaar en zomer zie je hier zelfs zandhagedissen. Verderop aan de rand van de Kroonpolders sta je dichter op het wad. Langs de kwelder kun je tot op de rand van het wad komen. Hier sta je versteld van de weidsheid van het gebied. Let wederom op de jagende slechtvalk en ook dit is een goede plek om lepelaars te zien.

Logistiek: Vanaf de Postweg kun je starten bij de vogelkijkhut op de Dodemansbol. Verderop kun je haaks op het waddengebied naar het landpunt lopen aan de noord (oost) zijde van de Kroonpolders.

Beste tijd: Vooral bij hoogwater (vanaf de vogelkijkhut), het wandelpad is bij een hoog tij soms niet helemaal af te lopen. Vooral in de lente en zomer een aanrader.

Horeca: Vlakbij dit gebied ligt Hotel-Restaurant Posthuys.

In de buurt: Er zijn meerdere paden vooral in natuurgebied de Kroonspolders.

Fotografie: Neem een flinke telelens mee (> 300 mm) want je kunt hier goed vogels fotograferen; vooral vanaf het wandelpad. Ook de wolken vogels zijn met een telelens goed in beeld te brengen.

Beheerder: Staatsbosbeheer.

Fauna: Grote zwermen wadvogels zoeken op het Posthuyswad naar voedsel. Bergeenden en eidereenden zijn er vrijwel altijd te zien maar ook zwermen rosse grutto’s, bonte strandlopers, bontbekplevieren, tureluurs en kanoetstrandlopers. Goede kans op slechtvalk, in het najaar ook smelleken. Let op bruine en blauwe kiekendief en lepelaars. Groepen aalscholvers broeden dichtbij in de kroonspolders. Zandhagedissen zonnen bij de Dodemansbol.

Flora: Fraaie keldervegetatie van lamsoor, zeekraal en zeealsem aan de voet van het Posthuyswad.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.