Checklist Duurzame evenementen voor Waddenzee regio gereed

Categorieën

Bewust worden van afval

Veel organisatoren waren nog niet voldoende ingericht om op een duurzame manier een evenement te kunnen organiseren. Het verminderen van afval, zoals bijvoorbeeld het vermijden van wegwerpservies was nog geen vanzelfsprekendheid. Het vervangen van wegwerpservies en plastic is relatief makkelijk aan te pakken, maar er zijn ook ingewikkelder vraagstukken.

Om daarbij te helpen is deze checklist opgesteld die goed toe te passen is in de praktijk.  Om tot die checklist te komen zijn er in het voorjaar van 2020 gesprekken gevoerd met Duitse en Nederlandse bedrijven uit de evenementenbranche (waaronder Green Events Hamburg en Lab Vlieland ) die al duurzaam werken. Om de uitkomst van deze gesprekken in een breder spectrum te plaatsen, hebben Duitse projectpartners samen met wetenschappers een online-enquête opgesteld en gehouden onder organisatoren van evenementen in de regio. In Nederland zijn telefonische interviews gehouden met event-organisatoren. Deze inventarisaties en de inschattingen van de organisatoren vormden voor de projectpartners de uitgangsbasis voor het opstellen van de checklist.

De checklist in de praktijk

De checklist vertelt organisatoren van evenementen precies waar ze rekening mee kunnen houden. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een geschikte locatie. Wanneer de locatie in de nabijheid is van leveranciers, producten, publiek en stroomvoorzieningen scheelt dat enorm in de voetafdruk van een festival of evenement. Ook een beschermplan voor de omringende natuur is inbegrepen. Denk aan het voorkomen van onnodige lichtbronnen, geen vuurwerk en het gebruik van geluidsisolerende materialen. De checklist is vrij te downloaden op de website van Visit Wadden en kan daardoor gemakkelijk door andere regio’s worden toegepast.

*In het grensoverschrijdende INTERREG V A-project "Waddenagenda 2.0" werken de projectpartners uit Duitsland en Nederland: Merk Fryslân, Marketing Groningen, Internationale Dollard Route e.V., Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Die Nordsee GmbH en Ostfriesland Tourismus GmbH sinds 2015 grensoverschrijdend samen. De projectactiviteiten zijn gericht op de instandhouding en bescherming van het werelderfgoed Waddenzee.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.