Workshop over duurzame mobiliteit in de vrijetijdseconomie

Categorieën

In samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen (Wunderline) hebben Merk Fryslân en Marketing Groningen in het kader van het Interreg-project Wadden Agenda 2.0 een workshop over duurzame mobiliteit in de vrijetijdseconomie georganiseerd. Met deze workshop  wil de projectgemeenschap een impuls geven aan duurzaam toerisme in het Friese en Groningse Waddengebied. Verschillende OV-experts en vervoerders uit het waddengebied van beide provincies waren hierbij aanwezig. Aanleiding voor de bijeenkomst was het, in 2020 opgeleverde, status quo onderzoek naar de mobiliteit in het Nederlandse en Duitse waddengebied.

Ketenmobiliteit

Tijdens de workshop bleek dat er al vele initiatieven genomen worden om de duurzaamheid van het bus en treinvervoer in de waddenregio te verbeteren die ook de vrijetijdseconomie ten goede komen. Informatievoorziening over de bereikbaarheid van toeristische bestemmingen en het kopen van kaartjes is voor buitenlandse gasten echter nog een uitdaging. Een grote kans werd gezien in het verbeteren van de aansluiting tussen fiets en het OV. Tijdens de online bijeenkomst is tevens gekeken welke ideeën op korte en lange termijn doorgevoerd kunnen worden om de duurzame mobiliteit in het waddengebied een nieuwe impuls te geven.

In Duitsland vond eind 2020 een soortgelijke workshop plaats. De uitwisseling van kennis tussen Duitsland en Nederland blijft voor de toekomst belangrijk.

Wadden Agenda 2.0

Het project "Waddenagenda" wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nedersaksische ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling, alsmede door de Provincies Fryslân en Groningen, begeleid van het programmabeheer van de Eems Dollart Regio (EDR). Merk Fryslân, Marketing Groningen zijn hierin projectpartner voor respectievelijk de provincie Fryslân en provincie Groningen. 

 

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.