Van zout naar zoet

De slikplaten aan de kant van de Waddenzee zijn op Schiermonnikoog dichtbegroeid met zilte en kruidige planten en grassen. Winterpostelein, zeekraal. Je vindt er allerlei lekkere smaakmakers. De slenken zorgen er tijdens vloed voor dat het water ver het gebied binnendringt. Hierdoor zijn de kwelders een overgangsgebied van zout naar zoet. Niet gek dus dat hier veel verschillende plantensoorten voorkomen. De boeren weiden hun vee zomers op de kwelders: natuurgrond van het Nationaal Park. Droog of ondergelopen van zoet naar zout. 

De Banckspolder met zeven boerenbedrijven

Hier broeden weidevogels en is het grasland kruiden- en bloemrijk. Kortom volop biodiversiteit en bovendien is er een rijk bodemleven in de polder. Een gezonde bodem vormt de basis voor de landbouw. Op het eiland vind je een grote variatie aan voedergewassen in de vorm van strokenteelt, wat weer goed is voor bijvoorbeeld de weidevogels. En het zou kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal ganzen. Natuurlijk boeren zorgt voor natuurlijke landbouw op dit eiland en het geeft toeristen kennis en inzichten. Bezoek bijvoorbeeld de Kooiplaats met zijn eendenkooi. Of de zuivelhoeve, waar ze uitleg geven over lokale producten en biodiverse landbouw. Het erf van de zuivelhoeve is namelijk zo ingericht dat vogels en insecten er kunnen leven.

Van melk naar hoogwaardig Streekproduct

Er wonen net geen duizend mensen op het eiland, dat is al eeuwen zo. En er werd altijd al voedsel verbouwd op het eiland. Eerst werd het land door monniken bewerkt, later door boeren en burgers. In het begin van de 19e eeuw waren er 26 boeren op het eiland, veelal gemengde bedrijven. Tegenwoordig zijn er nog zeven bedrijven met koeien op het polderland en schapen en jongvee op de kwelders. De boeren hebben een derde van hun veestapel afgestoten en zijn overgestapt op natuur- inclusieve landbouw met een eigen zuivelmerk. Deze verwaarding van de melk zal moeten zorgen voor compensatie in het inkomen. Innovatief en dapper kiezen de boeren voor het concept ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut: ‘Biodiversiteit in de melkveehouderij’. De kaas onder de naam ‘Van Schier’ werd als eerste aangeboden aan de toenmalige minister van landbouw Carola Schouten in september 2021.

Ontdek meer

Dit themaverhaal is geschreven t.b.v. de inspiratiekaarten en foodroutes in het kader van programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’. Het Waddenfonds maakt het programma mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen co-financieren het project en ook projectpartners NHL Stenden, Stichting Waddengroep/ondernemers leveren een eigen bijdrage.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.