Horsduinen op Texel

Het is een waar desolaat landschap waarin je je klein kunt voelen.

Ruben Smit

Aan de zuidpunt van Texel liggen de Horsduinen of ook wel de Hors genoemd. Het is een bijzonder ruig en heel dynamisch natuurgebied. In een zone van Noord-Oost naar Zuid-West tref je op de strandvlakte verschillende duinen van verschillende leeftijden aan. Van hogere, oudere duinen tot aan jonge, kleine, primaire duintjes. Het is een waar desolaat landschap waarin je je klein kunt voelen. Je mag er vrij rondlopen en het beheer is in handen van het Ministerie van Defensie. Soms vinden er oefeningen plaats (meer richting de kazerne). Vooral bij stormachtig weer is het er fantastisch. Je ziet en voelt dan de kracht van de natuur en het waddengebied in het bijzonder.

Logistiek: Je kunt direct vanaf de pont in de haven van Texel links afslaan in westelijke richting. Met de auto ben je er zo, je rijdt tot voorbij de Mokbaai richting de kazerne en parkeert op de parkeerplek aan de Mokweg. Lopend of fietsend van de pont is het ook goed te doen. Het is ca. 2,5 km vanaf de pont tot aan de parkeerplaats. Hier loop je het wandelpad af tussen de Morsmeertjes waarna je aan het einde van dit pad in een zone van jonge duinen belandt.

Beste tijd: Het hele jaar door prachtig. In juni en juli een bloemenparadijs in de natte duinvalleien. Ook in deze tijd broeden er dwergsterns die in kolonies op het strand broeden. Deze kolonies zijn afgeschermd door linten zodat je de vogels niet verontrust. Vooral bij storm een ‘must’.

Beleving: Ruige wilde waddennatuur, duinvorming, sterns, watervogels en storm.

Horeca: Er is geen horeca. De dichtstbijzijnde locatie is Den Hoorn (ca. 2 km afstand) dus water en lunch meenemen.

In de buurt: Er zijn meerdere paden uitgezet waardoor je de diversiteit aan landschappen in korte tijd ziet veranderen. Jonge duinen, strandwallen, duinvalleien, moerasbos en zelfs moerasvegetatie langs de meertjes kom je tegen. Vlakbij kun je in de Mokbaai heel goed steltlopers zien en een stukje terug langs de Mokweg bevindt zich een kolonie lepelaars (zie ook andere hotspots van Texel).

Fotografie: Je kunt hier als landschapsfotograaf je hart ophalen. Vooral bij mooie wolkenluchten kun je met een groothoeklens het geweldige landschap goed fotograferen. Ook details van ribbels in het zand tot overstoven schelpjes zijn hier voor de macrofotograaf ruim voorhanden. Rondom de Horsmeertjes bevinden zich goede plekken voor de wildlife fotograaf voor watervogels.

BeheerderMinisterie van Defensie

Fauna: In en rondom de Horsmeertjes bevinden zich water en moerasvogels als blauwborst, baardmannetje, buidelmees, roerdomp en verschillende eendensoorten. In de duinen en op de strandvlakte kun je naast de genoemde dwergsterns ook bontbekplevieren aantreffen. In de winter is het een goede plek voor sneeuwgorzen.

Flora: In de natte duinvalleien groeit op sommige plekken de zeldzame groenknolorchis, net als parnassia, moeraswespenorchis en dwergbloem. Let ook op paddestoelen, er staan hier in de nazomer en herfst in de duingraslanden veel soorten wasplaten.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.