Vermarkten Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

Samen met ondernemers en natuur- en erfgoedorganisaties werken de drie destinatiemarketing-organisaties in Friesland, Groningen en Noord-Holland aan een campagne voor het Nederlandse deel van het waddengebied. De komende zes jaar ontsluiten wij via web en app een aantal verbindende verhaallijnen. Hiermee maken ze het minder voor de hand liggende, maar zeker niet minder aantrekkelijke toeristische aanbod op de eilanden en langs de waddenkust vindbaar, zichtbaar en boekbaar. Routes en arrangementen maken de verhalen nog beter beleefbaar. In 2019 en 2020 worden werelderfgoed, watererfgoed, de smaak van het wad en militair erfgoed ontsloten voor de binnen- en buitenlandse markt. De jaren daarop volgen onder meer inspirerend landschap (waaronder kunst en religieus erfgoed), landbouw en visserij en duisternis. We vertellen je er graag meer over.

Waddengebied

Maar liever nemen we je mee. Naar de gezellige stadjes, het oeroude maritieme cultuurlandschap en de prachtige ongerepte natuur. Het Nederlandse gebied rond Waddenzee UNESCO Werelderfgoed is zo veel meer dan strand, dijken en zee. Het is een landschap van verhalen, met onverwacht mooie plekjes en fraaie monumenten. Stoere romaanse kerkjes, eeuwenoude waterwegen met dito waterwerken, kleine restaurants waar met zilte groenen en zeevruchten wordt gekookt en bijzondere Land Art die betekenis heeft aan plek of landschap. Een eigenzinnig en oorspronkelijk gebied verbonden door fiets- en wandelroutes, ideaal om liefhebbers van rust, ruimte, natuur en cultuur mee te nemen in een verrassende reportage of reisverslag. 

Werelderfgoed

In 2009 werd de Waddenzee UNESCO Werelderfgoed: in Nederland het enige natuurlijke werelderfgoed. De dynamiek van het enorme getijdengebied was een belangrijke reden voor de toekenning. Elk tij verandert het landschap van geulen, slenken en zandplaten. Daarnaast is de Waddenzee trekpleister van miljoenen vogels en vissen. Langs de randen van het Wad komen zeldzame pionierssoorten voor. En de vergezichten zijn weergaloos. Het paradijs voor rustzoekers en natuurliefhebbers. 

Meer over werelderfgoed

Watererfgoed

Het waddengebied is ook de bakermat van de waterwerken waarmee Nederland zijn internationale reputatie heeft opgebouwd. Hier vindt je Dutch Delta Design in zijn oorsprong. Zowel langs de kust als op de eilanden vind je talrijke sporen. Van de terpen en wierden tot de Afsluitdijk en Vismigratierivier die hierin nu wordt aangelegd. En dan nog de vele polders, sluizen, gemalen en dammen. Het gebied laat zich lezen als een geschiedenis van de relatie tussen mens en zee. Maar wel met de blik op de toekomst, want met name de eilanden lopen voorop in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Veel stof dus voor boeiende reportages en reisverslagen.

Meer over watererfgoed

Smaak van het Wad

Er zijn verschillende manieren om de Smaak van het Wad te ervaren. Het waddengebied heeft zich culinair sterk ontwikkeld. Steeds meer chefs werken met streekproducten (herkenbaar aan het keurmerk Waddengoud) en maken gebruik van de kenmerkende zilte smaken. Avontuurlijker is het onder begeleiding zelf bij elkaar zoeken van een maaltje zeevruchten en zilte groenten. Op steeds meer plekken organiseren kenners van het ‘wad-eet-excursies’. Ook de duurzame vissers, van wie een aantal met oude of duurzame technieken vangt, nemen graag gasten mee aan boord. En er is kaas, mosterd, jam, bier en nog veel meer lekkers van het wad. Kom je ook proeven?

Militair erfgoed - Atlantikwall

Door de verbinding met open zee is het Wad een van de toegangspoorten naar Nederland. Dat zie je onder meer terug in het vele militaire erfgoed dat hier in de loop van de eeuwen is gebouwd om de grens te verdedigen. Van de schansen in Oost-Groningen, de kazematten bij de Afsluitdijk tot het Napoleontische Fort Kijkduin in Den Helder. Veel van dit erfgoed is of wordt op dit moment ontsloten voor bezoekers, waaronder tien locaties van de Duitse Atlantikwall, de vijfduizend kilometer lange verdedigingslinie langs de Europese westkust. Op de eilanden zijn de bunkers en stellingen uitgegraven. In Den Helder, Kornwerderzand en Termunten openen dit voorjaar informatiecentra rond de Atlantikwall in het Waddengebied.

Q&A’s werelderfgoed massatoerisme

Hoe gaan jullie om met de natuurwaarden en de kwetsbaarheid van het gebied?

Wij werken nauw samen met de natuurorganisaties in de het waddengebied en nemen voor de Waddenzee zelf alleen aanbod op van aanbieders die zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt over duurzaam medegebruik (gastheerschap op het Wad en de Erecode voor Wadliefhebbers). Ook de locaties die wij op onze website en in de app noemen zijn afgestemd met natuurorganisaties en voldoen aan de richtlijnen van onder meer ‘Rust voor vogel, ruimte voor mensen’. Daarnaast stimuleren wij een duurzame bedrijfsvoering bij de ondernemers met wie wij samenwerken. Niet in de laatste plaats omdat de doelgroep waarop onze campagne zich richt, een duurzaam en verantwoord toeristisch aanbod verwachten.

Wordt het waddengebied een tweede Giethoorn of Volendam en kun je er straks over de toeristenhoofden lopen?

Onze campagne richt zich op kleinschalig toerisme. Ons streven is niet zo veel mogelijk toeristen naar het gebied te laten komen. Wel willen we een doelgroep die met respect omgaat met de uitzonderlijke waarden van het gebied, attenderen op locaties en (nieuw) aanbod, zodat de toeristen die naar het gebied komen, beter worden verspreid over het hele waddengebied en ook de kust kan meeprofiteren van de Werelderfgoedstatus en de aantrekkelijkheid van het Wad met zijn mooie natuur en cultuur.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.