Kansen en uitdagingen verduurzaming productieketen in kaart

Categorieën

Vierdejaarsstudent Lennart van den Houten van de opleiding International Development Management aan de Van Hall Larenstein in Velp heeft in opdracht van Stichting Waddengroep onderzoek gedaan. Dit is een onderzoek naar kansen en uitdagingen van de verduurzaming van de productieketen in het Werelderfgoed Waddenzeegebied. Hij heeft verduurzaming van transport en verpakkingen en de effecten van samenwerking onder de loep genomen. Het resulteert in een aantal aanknopingspunten om de productieketen te vergroenen.

Voor verduurzaming van transport noemt Lennart dat de overstap naar elektrische voertuigen een kans is om distributie groener te maken. Kanttekening hierbij is de relatief hoge investering die een bedrijf hiervoor moet doen, wat vooral de kleinschalige waddenondernemer er van kan weerhouden om over te gaan op elektrisch vervoer. Ook de actieradius van dergelijke auto’s is nog een stuk kleiner dan conventioneel vervoer, maar voor regionaal vervoer is dat misschien geen issue mits er genoeg laadpunten zijn in de waddenregio. Lennart noemt verder dat er subsidiemogelijkheden bestaan die investeringskosten van elektrisch vervoer kunnen verlagen. Ook het lange termijn effect van het wegvallen van dure brandstof kan de moeite waard zijn om over te gaan op elektrisch. Een alternatief is ‘blauwe diesel’ die ook een aanzienlijke CO2-reductie in uitstoot heeft. Deze milieuvriendelijke variant is wel weer een stuk duurder dan gangbare diesel.

Duurzame verpakkingsmaterialen spelen ook een belangrijke rol. Consumenten wereldwijd blijken steeds meer waarde te hechten aan duurzame verpakking en zijn zelfs bereid er iets meer voor te betalen. Producenten noemen de stijging van verpakkingskosten een obstakel om over te gaan op duurzame verpakking. Daartegenover staat wel dat duurzame verpakkingsoplossingen kostenbesparingen kunnen opleveren op de lange termijn door efficiëntere vormgeving, zodat het product bijvoorbeeld minder ruimte in beslag neemt en dat gewicht van het product vermindert.

Verder is samenwerking tevens een essentiële factor in het verduurzamen van de voedselproductieketens. Door bijvoorbeeld gezamenlijke inkopen en distributie kunnen producenten profiteren van lagere kosten en extra financieringsmogelijkheden. Op eilanden kan het lastig zijn, vanwege de geïsoleerde ligging en de verminderde noodzaak om producten te leveren aan het vaste land, omdat de afzet op het eiland al meer dan voldoende is. Ondernemers noemen ook dat ze bang zijn het klantcontact te verliezen bij samenwerking op gebied van transport.

Het onderzoeksrapport maakt de kansen en bedreigingen om te verduurzamen in de productieketen inzichtelijk. Dit kan ondernemers wellicht helpen in hun keuzes die van belang zijn voor een duurzame toekomst van het Werelderfgoed Waddenzee. Voor wie het eindrapport van het onderzoek wil ontvangen, kan contact opnemen met Stichting Waddengroep: info@waddenvoedsel.nl

Ontdek meer - Waddengastronomie

Dit artikel is geschreven in het kader van programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’. Het Waddenfonds maakt het programma mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen co-financieren het project en ook projectpartners NHL Stenden, Stichting Waddengroep/ondernemers leveren een eigen bijdrage.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.