Kennis & Onderwijs

Categorieën

Er is veel bekend over de natuurlijke waarden van het wad, maar de relatie met gezonde voeding en duurzame voedselproductie kan beter. Er is behoefte aan kennis over producten, duurzame teelt, oogst & vangst, seizoensgebonden aanbod en nieuwe receptuur rond de ‘Waddenschijf van Vijf’. De verspreiding van deze kennis staat centraal. Door toegepast (markt)onderzoek, bijeenkomsten, (kook)trainingen en effectmetingen (incl. 0-meting) worden zowel ondernemers als jonge professionals (o.a. koks) op maat voorzien. Uitvoering is in handen van NHL Stenden Hogeschool samen met Mbo, Hbo en Wo in Noord-Nederland en de Waddenvereniging. 

Denk aan activiteiten als:   

  • 0-meting, enquêtes en monitoring van de staat van Waddengastronomie

  • Nieuwe recepturen a.d.h.v. de Waddenschijf van 5

  • Web portal & community voor kennisuitwisseling over waddenvoedselproducten, gespecialiseerde keukens, onderwijsinstellingen en een database voor vraag en aanbod

  • Inspiratiereis voor projectparticipanten naar Zeeland

  • Onderzoek naar o.a. foodroutes en de Waddenbox als nieuwe consumentenservices

  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor delen kennis en ervaring (4)

  • Ontwikkelen van winter schools / masterclasses (2)

  • Ontwikkeling scholingsmodule Waddengastronomie voor ondernemers en (aankomende) professionals

Meer informatie?

Anke Arts (NHL Stenden Hogeschool)
tel: 06-52431750, mail: anke.arts@waddenvoedsel.nl

Stefan Hartman (NHL Stenden Hogeschool)
tel: 06-42163876, mail: stefan.hartman@waddenvoedsel.nl

Het Waddenfonds maakt het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen co-financieren het project en ook projectpartners NHL Stenden, Stichting Waddengroep/ondernemers leveren een eigen bijdrage.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.