Mens en water in evenwicht

Geheim van het Rif

Aan de zuidkant van Schiermonnikoog ligt een veilige hoogwatervluchtplaats voor vogels. Historici vermoeden dat hier ooit een dorp lag.

Lees hier het hele verhaal