Geheim van het rif

Geeft het Rif ooit zijn dorpsgeheim prijs? Het Rif is een zandplaat die in de loop der eeuwen vastgroeide aan het Westerstrand van het ‘wandelende eiland’ Schiermonnikoog.

Het Rif maakt deel uit van de Engelsmanplaat en ligt als een barrière tussen de Noordzee en Waddenzee in. Hij beschermt de Engelsmanplaat tegen de golven van de Noordzee en is bij hoogwater een veilig toevluchtsoord voor zeldzame wadvogels en zeehonden. 

Het Rif laat de natuurlijke strijd zien tussen water en land. Al meer dan honderd jaar doorloopt de plaat een cyclus van verschijnen en verdwijnen. Zijn ontstaan dankt het aan mensenhanden.

Doordat de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 veranderden de stromingen tussen Ameland en Schiermonnikoog en kreeg het Rif de ruimte.

Net als van de Engelsmanplaat is van het Rif altijd aangenomen dat het van oorsprong een onbewoond eilandje was. Maar recente bodemvondsten wijzen op het bestaan van een nederzetting. Een tot nu toe onbekend dorp op Schiermonnikoog. Harde bewijzen zijn er (nog) niet, maar het kan maar zo.

Door zijn dynamiek heeft het waddengebied een rijke geschiedenis van ‘verdronken dorpen’. In het bezoekerscentrum van Schiermonnikoog vind je meer informatie.

Beleef dit verhaal met deze routes:

Bekijk ook:

Watererfgoed

Lees hier meer over Watererfgoed

Schiermonnikoog

Lees hier meer over Schiermonnikoog