Molen de Hoop Oude Niedorp

OUDE NIEDORP

Molen De Hoop is zeer waarschijnlijk in 1641 gebouwd als achtkantige korenmolen. Op kaarten uit het begin van de 17e eeuw stond op deze plaats ook al een molen, vermoedelijk een standerdmolen.

Molen De Hoop is zeer waarschijnlijk in 1641 gebouwd als achtkantige korenmolen. Een korenmolen is een molen waarmee uit graan meel wordt gemalen. Het jaartal 1641 staat vermeld op de baard van de bovenkruier. De baard is een houten bord aan de vooronderzijde van een molenkap, allereerst bedoeld om inwateren tegen te gaan.

Geschiedenis van de molen Uit een akte van 16 december 1631 blijkt dat er nog een andere korenmolen is geweest in Oude Niedorp. Dit is een koopakte van Jacob Jacobsz. Seeuw. Hij heeft de molen gekocht om naar een andere plek te verplaatsen. Via een ‘windbrief’ kreeg Seeuw het recht van de wind voor het gebied in ‘de Poelen’. Dit was van oorsprong een moerasachtig gebied tussen de Waerd en de dijk: de Dorpsstraat vanaf het Verlaat tot de Zuiderweg. Na de droogmaking van de Heerhugowaard in 1629 had men niets meer te verzen dat het gebied ‘de Poelen’ tijdelijk onder water kwam te staan. Omdat de heer Seeuw heeft gevraagd om het verplaatsen van een molen, kunnen we aannemen dat er al voor 1631 een molen in de omgeving van Oude Niedorp heeft gestaan. Vermoedelijk is de verplaatste molen door brand of bouwvalligheid verloren gegaan. Waardoor in 1641 een nieuwe korenmolen moest worden gebouwd.

Molen de Hoop is zoals dat heet een achtkantige molen. De houten constructie bestaat namelijk uit acht vlakken. Dat de houten achtkant echt oud is, blijkt uit verschillende onderdelen van de constructie, bij zowel de boven- als onderzijde van het achtkant. De molen heeft een meer dan 100 jaar oud en uniek wiekenkruis met stalen balken, gebouwd in 1893 door de firma Pot.

Molenaars Uit verschillende akten kan een overzicht worden gemaakt van de verschillende eigenaren en molenaars die de molen draaiende hebben gehouden. Op 31 mei 1723 wordt de molen, het huis en erf gekocht door Jan Dirksz. De Geus. Vrijwel onafgebroken blijft de molen tot 1901 in het bezit van de bekende molenaarsfamilie De Geus. Op 31 maart 1901 wordt Cornelis Slijboom de nieuwe eigenaar. In 1940 nemen de zoons Willem en Maarten de zaak over. De bezettingsjaren werden niet de gemakkelijkste voor het pas gestarte (overgenomen) bedrijf. Maar na de bevrijding ging het als snel beter met het bedrijf. Om gezondheidsredenen moest Willem in 1960 stoppen. Maarten wilde niet alleen verder. De broers besloten daarom het bedrijf te beëindigen. Officieel werd het maalbedrijf C. Slijboom per 16 mei 1961 beëindigd.

Op 17 december 1961 werd de molen verkocht aan de toenmalige gemeente Oude Niedorp voor één gulden. De molen werd sindsdien wel goed onderhouden, maar draaide sporadisch.

Sinds 2000 draait de molen weer regelmatig. Omdat de molen regelmatig draait blijft alles goed onderhouden. Elke keer als de molen draait, is dit eigenlijk een inspectie waarbij beginnende problemen meteen worden opgemerkt. Er zijn drie molenaars actief, en u bent van harte welkom om te kijken bij de molen als deze draait.

Belang van de molen Tot ver in de 19e eeuw was de aanwezigheid van een korenmolen in een dorp van groot belang voor de bevolking. De molenaar maalde, dicht bij huis, de geoogste tarwe of rogge van de eigen akker voor het dagelijks te bakken brood. In een dorp had de korenmolenaar veel aanzien. En mocht een molenaar in financiële problemen raken, dan zocht het gemeentebestuur vaak naar een oplossing. Dit was vanwege het grote economische belang van het hebben van een molen in het dorp voor de bevolking.

De molen heeft de status van rijksmonument.

Bronnen Historisch overzicht Korenmolen ‘De Hoop’ Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Molen de Hoop Oude Niedorp

Molenpad 1
1734 JM OUDE NIEDORP
Plan je route

vanaf jouw locatie


Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.