Voormalige Hervormde kerk Slootdorp

SLOOTDORP

De Hervormde kerk met kosterswoning dateert uit 1932. Tegenwoordig is er kleinschalig begeleid wonen gerealiseerd in de kerk.

In 1932 is het kerkgebouw met kosterswoning voor de Nederlands Hervormde Gemeente van Slootdorp gebouwd. In 1946 is de schade door de onderwaterzetting van de Wieringermeer (inundatie) hersteld door architect G. van Hoogevest te Amersfoort. Hij heeft vermoedelijk ook het oorspronkelijke kerkontwerp gemaakt.

De zaalkerk wordt afgedekt met een laag komend zadeldak met de noklijn in oost-west richting en heeft een toren op het westen. Alle dakschilden zijn met zwarte Hollandse pannen gedekt. De kerk telt vier traveeën, verdeeld door drie schuin uitgemetselde steunberen.

De centraal op de voorgevel staande (ingekapselde) toren heeft een steil en overstekend zadeldak gedekt door zwarte Hollandse pannen. De overluifelde hoofdingang van de kerk met dubbele houten deur bevindt zich centraal in de voorgevel. Rechts naast de hoofdingang is een steen ter herdenking aan de bouw ingemetseld.

Het sobere, merendeels gaaf bewaard gebleven interieur van de kerk heeft in het zicht gelaten spanten, een beschoten kap, een oorspronkelijk bankenplan, een oorspronkelijke preekstoel en oorspronkelijk glas-in-lood bestaande uit rechthoekige ruitjes in diverse kleuren. De omtrek van de toren is in het interieur herkenbaar.

In 2004 zijn er bouwwerkzaamheden naast het kerkgebouw aan de Brink, er worden woningen gerealiseerd. Dit is zichtbaar op een van de foto’s.

De kerk heeft sinds 1998 als cultureel centrum dienstgedaan. In 2019 is een vergunning verleend voor het realiseren van zes zorgwoningen. De kerk is daarom volledig verbouwd, met behoud van de karakteristieke elementen van het monument. Ook het orgel is bewaard gebleven. Inmiddels is het Pioniershuis geopend en biedt een thuis en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.

Het kerkgebouw met de kosterswoning hebben de status van rijksmonument. Het orgel is uitgesloten van de monumentale bescherming.

In Wieringermeerpolder werd er in elk dorp (behalve Kreileroord) een katholieke, hervormde en gereformeerde kerk gebouwd. Dit waren de drie grootste geloofsrichtingen in het verzuilde Nederland. De katholieke kerk aan de Brink in Slootdorp is in maart 2010 gesloopt. De hervormde kerk is vanaf 1998 herbestemd als cultureel centrum en sinds 2019 in gebruik voor (zorg)woningen. De protestantse Langewegkerk is nog het enige kerkgebouw in Slootdorp waar erediensten worden gehouden.

Bronnen Monumentenregister via www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl Beeldbank van Regionaal Archief Alkmaar via www.regionaalarchiefalkmaar.nl.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Voormalige Hervormde kerk Slootdorp

Brink 55
1774 BB SLOOTDORP
Plan je route

vanaf jouw locatie


Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.