500 km Deense, Duitse en Nederlandse kust

Categorieën

Waddenzee Unesco Werelderfgoed bestaat uit het grootste deel van het Deense beschermde Waddenzeegebied, het Nederlandse gedeelte dat volledig beschermd is en de Duitse Nationale Waddenzeeparken in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein. Het gebied heeft een oppervlakte van bijna 11.5000 vierkante kilometer langs een kuststrook van ongeveer 500 kilometer. Dat is 30% van de Nederlandse, 20% van de Deense en 60% van de Duitse kust. In totaal liggen er 50 eilanden en grote zandplaten in het gebied.

Deens waddengebied
Bij het Deense waddengebied horen de bewoonde eilanden Rømø, Mandø en Fanø, het onbewoonde eiland Langli, de kustgebieden op het vasteland rond de Ho Bugt met Skallingen en het gebied van Esbjerg tot aan de Duits-Deense grens. In dit noordelijke deel van de Waddenzee vormen acht eilanden samen met hoge zandbanken een zeewaartse barrière op 5 tot 25 km afstand van de kust. Ze bieden beschutting tegen golven uit het westen, de overheersende windrichting. In januari 2008 werden de Deense Waddenzee, de eilanden en aangrenzende kwelders samen het Nationaal Park Vadehavet. Zes jaar later, in 2014, werd ditzelfde gebied toegevoegd aan het Werelderfgoed Waddenzee.

Duits waddengebied
Het Duitse waddengebied loopt van Borkum in het zuidwesten tot Sylt in het noordoosten. Het Oostfriese deel van het gebied, van Borkum tot de Jade, heeft een rij duineilanden met daarachter een ondiep getijdengebied. Van de Jade tot aan het schiereiland Eiderstedt liggen de diepe geulen van de Weser en de Elbe. Hier liggen veel minder eilanden. Ten noorden van Eiderstedt begint het Noord-Friese waddengebied, met grote zandplaten en duineilanden, en daarachter het landschap van de Halligen. De kusten van de Duitse deelstaten Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Hamburg grenzen aan de Waddenzee. Ook de deelstaat Bremen ligt voor een klein deel aan de Waddenzee. In dit centrale deel van de Waddenzee zijn de tijverschillen vaak hoger dan 3 m.

Nederlands waddengebied
Het Nederlandse waddengebied heeft vijf bewoonde en drie onbewoonde eilanden. De Afsluitdijk vormt de harde grens met het zoete IJsselmeer. De zeedijken langs de Hollandse, Friese en Groninger kust beschermen de zeekleigebieden die zijn ontstaan door het inpolderen van kwelders. In het oosten ligt de grens met Duitsland bij het Eems-Dollard-estuarium. Het verschil tussen hoog- en laagwater is op het Nederlandse wad niet groot (1 tot 2 meter), waardoor er veel zand en slib kan bezinken. Er zijn veel droogvallende platen, wat gunstig is voor zeehonden en wadvogels.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.