Op gelijke voet

Categorieën

Van Texel tot Bad Nieuweschans in Nederland en van Wilhelmshaven in Duitsland tot Esbjerg en Fanø in Denemarken, de hele Waddenzee is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Op 26 juni 2009 kregen het Nederlandse en Duitse deel de eretitel; het Deense wad volgde op 23 juni 2014. Door deze erkenning staat de Waddenzee op gelijke voet met beroemde natuurgebieden als Yellowstone Nationaal Park in de Verenigde Staten en Great Barrier Reef in Australië. We vertellen je graag meer over de Unesco-status en waarom de Waddenzee van grote waarde is voor onze planeet.

Volgens de Verenigde Naties (VN) heeft de Waddenzee de Unesco-status verdient voor drie Uitzonderlijke Universele Waarden (OUV’s): de natuurlijke kracht en dynamiek, de gevarieerde flora en fauna en het jonge, nog oorspronkelijke karakter van het gebied.

1. Natuurlijke kracht en dynamiek
Nergens op aarde is er zo'n gevarieerde en dynamische kustzone van deze omvang die voortdurend verandert door wind en getijden. Het dynamische landschap verandert dagelijks onder invloed van eb en vloed en het weer. Stroming, wind, zout en zoet water, natte en droge gebieden: de wisselende omstandigheden vragen het nodige aanpassingsvermogen van alle dieren en planten die er leven. De biomassaproductie is een van de hoogste ter wereld en biedt daarmee ruim voedsel aan vissen, zeehonden en vogels.

2. Uniek en gevarieerd
Ondanks dat het gebied relatief rustig lijkt, is de Waddenzee de grootste wildernis van Europa en een van de belangrijkste hotspots van biodiversiteit ter wereld. Het gebied biedt ruimte aan meer dan 10.000 soorten planten en dieren. Vooral voor ongeveer 12 miljoen trekvogels, die er een tussenstop maken om te rusten en te eten, is het getijdengebied cruciaal. Ook voor diverse trekvissen is de Waddenzee een belangrijke doorgangsroute tijdens hun lange tochten van zout naar zoet. De variatie in het gebied is te vinden in de droge en natte delen, geulen en zandlaten, mosselbanken en slikken, kwelders en zandstranden, duinen en zeegrasvelden.

3. Jong en oorspronkelijk
De Waddenzee is betrekkelijk jong. Het is ontstaan na de laatste IJstijd, ongeveer 7000 jaar geleden. Door de omstandigheden en de veranderlijkheid van het getijdengebied is het gebied elke dag weer anders. Er komen nieuwe duinen en kwelders bij, er ontstaan zandbanken, weer andere verdwijnen onder water, geulen slibben dicht of worden door de stroming steeds dieper. Je ziet het Wad als het ware elke dag een beetje opnieuw ontstaan.

4. Overgangsgebied met rijke cultuur
Wat Visit Wadden betreft heeft de Waddenzee nog een vierde bijzondere eigenschap: de relatie tussen mens en zee. Overal vind je hier de sporen van terug. Terpen en wierden, een fijnmazig dijkenstelsel, gemalen, polders en de Afsluitdijk. Een door mens geschapen land achter dijken en duinen. Met oude vissersdorpjes en een enkele haven als opstap naar de eilanden. Met buitendijks zilte natuur en binnendijks een rijk aanbod: weidse landschappen, horizon, dorpen met Middeleeuwse kerkjes, prachtige oude stadjes, duisternis en stilte.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.