Agrotoerisme voor ondernemers

Agrotoerisme aan de Noord-Hollandse Waddenkust

De Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta heeft zich de afgelopen periode gericht op de kansen voor agrotoerisme langs de Waddenkust. Het is een vorm van plattelandstoerisme en maakt deel uit van de zogenaamde verbrede (kringloop)landbouw. Daarbij is landbouw niet alleen gericht is op voedselproductie maar juist op de korte ketens, de beschikbaarheid van het lokale voedsel in de regio door samenwerking met agro-ondernemers én recreatie-ondernemers.

Vervolg ontwikkeling Agrotoerisme

Momenteel worden er met diverse partijen gesprekken gevoerd om, middels het schrijven van een nieuwe deelplan, een vervolg te kunnen geven aan de aanbevelingen uit de verkenning en een verdiepings- en konkretiseringsslag van de arrangementen. We houden nauw contact met het NBTC. Zij zijn al enige tijd in gesprek met diverse partijen, waaronder het ministerie van LNV, LTO Nederland en de WUR om als vervolgstap een onderzoek naar de vraagzijde van agrotoerisme te laten door voeren. Wie is nu de bezoeker van het platteland? Dit staat gepland voor dit najaar. Tevens organiseren zij op 1 en 2 november een studiereis over de ontwikkeling van Agrotoerisme en de beleving van Streekproducten.

 

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.