Projectuitkomsten Waddengastronomie

Wat gebeurt er momenteel precies op het gebied van onderzoek? Hoe is het afgelopen met dat project? Wat waren de conclusies en wat is het vervolg hierop? Voor het project Waddengastronomie versterkt Werelderfgoed worden allerlei projecten, opdrachten en samenwerkingen gerealiseerd. Ontdek hier de uitkomsten van alle onderzoeken en kom meer te weten over alle voorgaande en huidige projecten.

Toekomstperspectief Waddengoud

Op dit moment zijn er een hoop verschillende soorten keurmerken beschikbaar, ondernemers zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ook hun onderneming in aanmerking kan komen voor een dergelijk keurmerk, maar geven ook aan soms door de bomen het bos niet meer te kunnen zien. Mede om die redenen is er een onderzoek uitgezet dat zoekt naar mogelijkheden voor de toekomst van het Waddengoud keurmerk. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: (1) het uitzetten van een enquête, (2) het uitvoeren van interviews en (3) het organiseren van ronde tafelgesprekken waarbij ondernemers met elkaar de dialoog aan kunnen gaan. Het onderzoek in momenteel nog bezig, de verwachting is dat de eindrapportage rond Mei zal worden afgerond.  

Bekendheid van Waddenstreekproducten

Op dit moment is veel kennis over wat nu gaande is op het gebied van waddengastronomie en werelderfgoed beleving fragmentarisch en anekdotisch. Om die reden, is een gebied dekkende 0-meting opgezet. Een dergelijke 0-meting is niet alleen nodig als basis voor verdere kennisontwikkeling, maar brengt ook de bestaande praktijk, stakeholders en doelgroepen in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd gedurende de lente, zomer en herfst van 2022. Hierbij is onderzoek gedaan onder bezoekers en bewoners van het Waddengebied naar de bekendheid van – en ervaring met – Waddenstreekproducten. Er is een vragenlijst uitgezet op 12 locaties verdeeld over de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen om regionale verschillen te kunnen meten. In totaal hebben 1.444 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 

Waddenstreekproducten onder ondernemers

Voor het programma Waddengastronomie heeft er in de zomer van 2022 een onderzoek plaatsgevonden onder ondernemers die werkzaam zijn in het Waddengebied naar het gebruik van streekproducten in bedrijfsvoeringen, de drijfveren om met dergelijke producten te werken, de waarde hiervan voor bedrijfsvoeringen en de belemmeringen die ondernemers ervaren in het werken met streekproducten. In totaal hebben 272 ondernemers meegewerkt aan het onderzoek. 

Ontdek meer - Smaak van de Wadden voor ondernemers

Het Waddenfonds maakt het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen co-financieren het project en ook projectpartners NHL Stenden, Stichting Waddengroep/ondernemers leveren een eigen bijdrage.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.