Waddenvoedsel

In het Unesco waddengebied vind je een scala aan bijzondere streekproducten. Zowel langs de kust, in en aan zee en op de eilanden. Hier vind je bevlogen ondernemers die bezig zijn met waddenvoedsel en culinair toerisme met een minimale voetprint. Dat mag de rest van de wereld ook weten; vandaar ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’.

In 5 jaar tijd willen de partners van dit programma een culinaire traditie vestigen van hoogwaardige waddengastronomie. Met een eigen verhaal rond Waddenvoedsel, gedragen door lokale producenten en culinaire ondernemers, verbonden met toeristisch-recreatieve beleving van het Werelderfgoed Waddenzee als bakermat van smaak, gezonde voeding en bewust leven. Door in de hele keten samen te werken, wordt een rijk en veelzijdig waddenvoedselaanbod in de etalage gezet voor zowel professionals, bewoners en toeristen. Het programma bestaat uit drie werkpakketten.

Ondernemer centraal bij Waddenvoedsel

We willen bouwen aan een culinaire traditie van Waddengastronomie, gedragen door groene voedselproducenten en horeca. Aan de aanbodkant zoeken we de samenwerking voor een ketenbrede aanpak. Aan de vraagkant zetten we een rijk en veelzijdig Waddenvoedselmenu op de kaart. Samen betekent dat een nieuwe stap in duurzame streekeconomie qua natuur, cultuur, sociaal en economisch. 

Werkpakketten

Netwerken, foodroutes en onlinemarktplaatsen

Langs de waddenkust en op de eilanden worden ‘belevingsclusters’ gevormd.  Regionale netwerken van ondernemers en kenners van waddenvoedsel, duurzame landbouw & visserij, horeca, regiopromotie, natuur en cultureel erfgoed. Deze belevingsclusters werken samen voor lokale foodsroutes, online marktplaatsen en meer. Vanuit verbindende thema’s en geïnspireerd door landschap, gezond voedsel en Waddenzee Werelderfgoed. Coördinatie is in handen van Stichting Waddengroep.

Lees meer

Kennis & onderwijs

Er is veel bekend over de natuurlijke waarden van het wad, maar de relatie met gezonde voeding en duurzame voedselproductie kan beter. Er is behoefte aan kennis over producten, duurzame teelt, oogst & vangst, seizoensgebonden aanbod en nieuwe receptuur rond de ‘Waddenschijf van Vijf’. De verspreiding van deze kennis staat centraal. Door toegepast (markt)onderzoek, bijeenkomsten, (kook)trainingen en effectmetingen (incl. 0-meting) worden zowel ondernemers als jonge professionals (o.a. koks) op maat voorzien. Uitvoering is in handen van NHL Stenden Hogeschool samen met Mbo, Hbo en Wo in Noord-Nederland en de Waddenvereniging.

Lees meer

Bevorderen culinair toerisme

Beeldvorming en bewustwording spelen een belangrijke rol bij het vestigen van een erkende Waddengastronomie. Vraag en aanbod moeten op elkaar aansluiten.  Bekendheid met een smakelijke waddenkeuken met een minimale voetprint is essentieel om zowel bewoners als toeristen aan te spreken. Waddengastronomie moet een ‘reason to travel’ worden, met name in het toeristisch minderbedeelde kustgebied.  De promotie loopt via de website en social media van Visit Wadden, maar moet ook op eigen benen staan.  Er wordt gewerkt aan een jaarlijks event ‘Maand van het Waddenmenu’, gedragen door lokale ondernemers in het waddengebied. Een feestelijk momentum waarbij alle aan waddenvoedsel en -gastronomie verbonden ondernemers hun kunnen en waar in de etalage zetten.

Lees meer

Ontdek meer - Waddengastronomie

Het Waddenfonds maakt het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen cofinancieren het project en ook de organisaties zelf leveren een bijdrage.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.