Laat zien dat je op de groene weg bent

Als ondernemers zijn we op de hoogte van de kernwaarden van UNESCO en dragen we actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. We maken dit concreet door de zeven pijlers voor een circulaire economie te volgen. Alle pijlers zijn opgesteld door Circulair Friesland en gekoppeld aan verschillende SDG's. Kijk hier voor meer informatie over deze doelen. 
 

1. Biodiversiteit versterken

We werken ernaar toe om het terrein zo in te richten, zodat een brede diversiteit van planten en dieren zich bij ons thuis voelt. Onkruid mag, er zijn bosjes op verschillende hoogten en chemische middelen vermijden we. We beogen de band tussen bezoekers en de natuur te versterken. 

Deze pijler sluit aan op SDG 14 en 15.

2. Water duurzaam winnen en gebruiken

We streven zo slim mogelijk om te gaan met water. Enerzijds door op zelf water te besparen en anderzijds door bezoekers te stimuleren om water te besparen. We leggen waterbesparende systemen aan, we benutten waar mogelijk regenwater en hergebruiken afvalwater.

Deze pijler sluit aan op SDG 6 en 14.

6. Maatschappij en cultuur versterken

We hebben oog voor culturele diversiteit en zorgen actief voor gelijke kansen. Ieders talent telt, we luisteren en vertellen onze mening met respect voor elkaar. We hebben oog voor de mens, identiteit en geschiedenis. We dragen bij aan het (behoud van) cultureel erfgoed en maken gebruik van lokale producten. 

Deze pijler sluit aan op SDG's 4, 5, 10, 11, 16 en 17. 

7. Geld is een middel om sociale en ecologische waarde te creëren

We gebruiken geld om dat wat echt van waarde is te versterken. We zoeken naar manieren om duurzame impact te maken op mens, maatschappij en milieu, hier en nu en op het leven elders of later op deze planeet. We dragen bij door te investeren in schone lucht, minder CO2, meer biodiversiteit of door bijvoorbeeld goede gezonde werkplekken te bieden. 

Deze pijler sluit aan op SDG's 8, 9 en 12. 

Laat zien hoe duurzaam jouw onderneming is!

Iedere ondernemer in het waddengebied krijgt de mogelijkheid om aan te tonen dat zijn of haar onderneming duurzaam bezig is. Dit kan variëren van het hebben van zonnepanelen, het rijden in een elektrische bedrijfsauto of het werken met lokale producten in de menukaart. Hoe gaan we dit doen? We bieden je de mogelijkheid om een checklist in te vullen. Deze checklist bestaat uit zeven pijlers voor een circulaire economie. Heb je bij drie van deze zeven pijlers laten weten dat je hiermee bezig bent? Dan krijgt je vermelding het onderstaande icoontje toegevoegd én word je extra uitgelicht op onze pagina's rondom duurzaamheid.

Naar de checklist!

Visit Wadden voor ondernemers - Maak je eigen vermelding aan óf volg ons op LinkedIn

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.