Laat zien hoe duurzaam jouw onderneming is!

De 7 pijlers van een circulaire economie zijn een versimpeling van de 17 Sustainable Development Goals van de VN, Vereniging Circulair Friesland heeft deze 7 pijlers opgesteld. Was je voordat je deze checklist zag, al bekend met deze pijlers? *verplicht
Is duurzaam ondernemen een onderdeel van jouw bedrijfsvoering? *verplicht
Staat jouw onderneming op de website van Visit Wadden? *verplicht

Zeven pijlers voor een circulaire economie

Op basis van de ingevulde antwoorden op deze vragen wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor een duurzaam ondernemersicoon. Deze antwoorden zullen tevens getoond worden op de website.

 

Gebruik van materialen

We willen gebruik maken van materialen die geen negatieve impact hebben op de natuur. De gebruikte materialen zijn zoveel mogelijk biologisch afbreekbaar, gaan lang mee en ze kunnen in de toekomst worden hergebruikt. De natuur heeft voldoende tijd om onttrokken grondstoffen weer aan te vullen.

Voorbeelden speciaal voor ondernemers zonder locatie:

Bij een wandeling of excursie zorgen dat alles weer mee terug komt, niks achter laten en zorgen dat er geen snoeppapiertjes, etensresten of andere verpakkingen achter blijven of wegwaaien;

 • Op voorhand aan bezoekers vragen om geen plastic verpakkingen mee te nemen voor de zelfgesmeerde boterhammen, bijvoorbeeld al in de bevestiging van de excursie hier een advies over geven;
 • Adviseren aan bezoekers om oude schoenen te gebruiken voor wadlooptochten en geen goedkope gympen bij een grote keten te kopen die slechts 1 x gedragen worden en daarna in de vuilnisbak gegooid worden.
Ik (her)gebruik materiaal die geen negatieve impact heeft op de natuur *verplicht
Duurzame energiebronnen

We streven ernaar om alleen gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water en zetten deze zo efficiënt mogelijk in, zodat er geen energie verloren gaat.

Voorbeeld speciaal voor organisaties zonder vaste locatie:

 • Bezoekers op voorhand vragen om met het openbaar vervoer (of fiets) naar de start te komen. Of faciliteren dat bezoekers met elkaar kunnen carpoolen.
Ik maak gebruik van duurzame energiebronnen *verplicht
Duurzaam gebruik van water

We streven zo slim mogelijk om te gaan met water. Enerzijds door op zelf water te besparen en anderzijds door bezoekers te stimuleren om water te besparen. We leggen waterbesparende systemen aan, we benutten waar mogelijk regenwater en hergebruiken afvalwater.

Voorbeeld speciaal voor organisaties zonder vaste locatie:

 • Bezoekers op voorhand vragen om flesjes water te vullen met kraanwater en niet met flessenwater.
Ik ga op een duurzame wijze om met water *verplicht
Biodiversiteit versterken 

We werken ernaar toe om het terrein zo in te richten, zodat een brede diversiteit van planten en dieren zich bij ons thuis voelt. Onkruid mag, er zijn bosjes op verschillende hoogten en chemische middelen vermijden we. We beogen de band tussen bezoekers en de natuur te versterken. 

Voorbeelden speciaal voor organisaties zonder vaste locatie:

 • Bewust keuzes maken waar de route of wandeling wel of niet langs kan gaan, zodat op die manier rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld rustende vogels;
 • Bezoekers attent maken op de ecologische waarde van het gebied en activiteiten hier op af stemmen.
Ik versterk de biodiversiteit met mijn onderneming *verplicht
Versterken van maatschappij en cultuur

We hebben oog voor culturele diversiteit en zorgen actief voor gelijke kansen. Ieders talent telt, we luisteren en vertellen onze mening met respect voor elkaar. We hebben oog voor de mens, identiteit en geschiedenis. We dragen bij aan het (behoud van) cultureel erfgoed en maken gebruik van lokale producten. 

Voorbeelden speciaal voor organisaties zonder vaste locatie:

 • Kies bij het aanbieden van een lunch voor lokale producten en werk samen met andere ondernemers die ook bewust aan het ondernemen zijn. Dit kan ook al zijn bij de keuze waar koffie wordt gedronken bij de start of bij terugkomst;
 • Geef mensen met een kleine portemonnee een kans om mee te gaan door een excursie te organiseren voor een ander, lager, tarief.
De maatschappij en cultuur versterk ik met mijn onderneming *verplicht
Versterken gezondheid en welzijn

We realiseren ons dat onze fysieke en mentale gezondheid verbonden is met die van de planeet en van onze menselijke waarden. Daarom willen we optimaal zorg dragen voor een gezonde en veilige plek voor onze werknemers, onze omgeving en onze gasten. We dragen zorg voor basisbehoeften als voldoende bestaanszekerheid, bescherming, genegenheid, begrip, ontspanning en de mogelijkheid om te spelen en creativiteit te uiten. 

Voorbeelden speciaal voor organisaties zonder vaste locatie:

 • Maak gebruik van natuurlijke schoonmaakmiddelen, op een schip kan dit bijvoorbeeld antie vouwling zijn.
 • Kies voor gezonde producten voor bezoekers, bijvoorbeeld bij het aanbieden van een lunchpakket, en werk samen met partijen die hier ook voor staan.
Met mijn onderneming versterk ik gezondheid en welzijn *verplicht
Geld als middel voor creatoe sociale en ecologische waarde 

We gebruiken geld om dat wat echt van waarde is te versterken. We zoeken naar manieren om duurzame impact te maken op mens, maatschappij en milieu, hier en nu en op het leven elders of later op deze planeet. We dragen bij door te investeren in schone lucht, minder CO2, meer biodiversiteit of door bijvoorbeeld goede gezonde werkplekken te bieden. 

Voorbeeld ter verduidelijking:

 • Samenwerken met lokale initiatieven en bezoekers vragen om een vrije gift te doen hiervoor. Casper Meinders heeft zo bijvoorbeeld een cheque overhandigd aan Natuurmonumenten op Schiermonnikoog met een bijdrage voor het project ‘Red het konijn en zo de duinen van Schiermonnikoog’.   
Ik zie geld als een middel om sociale en ecologische waarde te creëren *verplicht
Ik onderschrijf het gedachtengoed van Unesco Werelderfgoed Waddenzee *verplicht

Lees hier meer over het gedachtengoed van Unesco Werelderfgoed Waddenzee en de drie Uitzonderlijke Universele Waarden (OUV’s).

* Velden met een asterisk zijn verplicht.

Groene ondernemers - Deze ondernemers gingen je voor!

Visit Wadden voor ondernemers - Verder lezen? Bekijk ook deze tips!

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.