Roofvogels fotograferen langs de Waddenkust

Categorieën

Zoals altijd bij natuurfotografie, is kennis van je onderwerp ook vooral bij roofvogels van essentieel belang. Het herkennen van de verschillende soorten, het gedrag en de specifieke biotopen waarin ze voorkomen zijn een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van je foto’s. 

Bruine kiekendieven broeden vooral in (riet)moerasgebieden, jagen al vliegend boven het gebied en gebruiken eigenlijk zelden paaltjes als uitkijkpunt. Dit terwijl de buizerd en de torenvalk juist soorten zijn die veel langs de kant van de weg op zoek zijn naar muizen en hierbij veelvuldig een paal of hekwerk als uitkijkpunt gebruiken. Vooral wanneer je vanuit de auto fotografeert zijn deze soorten vaak goed vast te leggen. De grootste kans op succes is wanneer je - al rijdend - de motor uitzet en langzaam de auto dichterbij laat rollen waardoor de vogel niet schrikt van de plotseling remmende auto. Na het jagen keert een torenvalk vaak met de gevangen prooi terug op één van de palen of hekwerken in de omgeving, om vanaf daar de prooi op te peuzelen.

Ransuilen zijn vooral nachtactieve soorten en zijn in het voorjaar en de zomer notoir lastig te vinden. In de wintermaanden zijn ze in grote groepen op gezamenlijke roestplaatsen verzameld en kun je ze met beleid en zonder verstoring, overdag een stuk makkelijker fotograferen.  

Sommige soorten, zoals buizerd maar vooral torenvalk, hangen vaak biddend boven een weiland op zoek naar prooidieren. Om stabiel op de juiste plek te kunnen blijven hangen, doen ze dit bidden vaak met de kop in de richting vanwaar de wind vandaan komt. Dit soort kleine wetenswaardigheden kunnen je heel erg helpen bij het maken van mooie foto’s.  

In de herfst- en wintermaanden komen vele roofvogels vanuit Scandinavië en/of Oost-Europa richting Nederland om hier te overwinteren. Diverse soorten die in Nederland broeden overwinteren in Zuid-Europa of Afrika, zoals bijvoorbeeld de kiekendieven, maar worden in Nederland afgelost door grote aantallen buizerds, ruigpootbuizerds, velduilen en andere soorten. De aantallen kunnen hierdoor flink oplopen, waardoor er in muizenrijke gebieden veel meer kans is op het maken van de perfecte foto van o.a de buizerd. Wanneer de vogels uit het hele hoge Noorden komen, treft het ook vaak dat deze exemplaren niet gewend zijn aan mensen of geen angst hebben voor mensen, waardoor deze specifieke exemplaren vaak ook veel beter te benaderen zijn met vooral de auto. Ze blijven vaak de hele winter deze muizenrijke gebieden trouw, waardoor je door vele bezoeken en het observeren van het gedrag van de vogels steeds betere fotografische kansen kunt krijgen. 

Langs de waddenkust kun je in deze periode op diverse plekken de velduil en/of ruigpootbuizerd tegen komen op de buitendijkse kwelders. Essentieel is om deze soorten niet zelf te benaderen, maar goed te kijken naar de vaste route’s die ze afleggen tijdens het jagen en zodoende de vogels richting jou te laten komen in plaats van andersom. Voor het fotograferen van al deze soorten heb je vaak wel een flinke telelens van 400 mm om meer nodig om ze een beetje groot in beeld te kunnen krijgen.

De vele tienduizenden steltlopers die zich op de hoogwatervluchtplaatsen in het waddengebied verzamelen (zie vorige blog) trekken vaak slechtvalken, sperwer en/of havik aan. Vanwege de snelheid zijn dit lastige soorten om tijdens het jagen te fotograferen, maar juist zo’n rover in een grote groep vogels kan een verhalende foto opleveren.

Handboek Vogelfotografie

Maak zelf de mooiste vogelfoto's. Het Handboek Vogelfotografie beschrijft in ruim 300 pagina’s op een gedetailleerde manier alle aspecten die een rol spelen bij het maken geslaagde vogelfoto’s. Samengesteld en geschreven door zes topfotografen: Marcel van Kammen, Hans Overduin, Arno ten Hoeve, Chris van Rijswijk, Thijs Glastra en Daan Schoonhoven.

Bestel het nieuwe Handboek Vogelfotografie met korting én gratis verzending. Klik hier voor meer informatie.

Verder lezen? - Bekijk ook deze fototips van Marcel van Kammen

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.