Netwerken, foodroutes en online marktplaatsen

Categorieën

Langs de Waddenkust van Noord-Holland, Friesland en Groningen en op de Waddeneilanden worden ‘belevingsclusters’ gevormd. Dit zijn regionale netwerken van ‘groen bewuste’ waddenondernemers en kenners van waddenvoedsel, duurzame landbouw & visserij, horeca, regiopromotie, natuur en cultureel erfgoed. Vanuit deze belevingsclusters worden samen met ondernemers thematische inspiratiekaarten, foodroutes en online marktplaatsen ontwikkeld. Vanuit verbindende thema’s en geïnspireerd door landschap, gezond voedsel met een minimale voetprint en Waddenzee Werelderfgoed. De coördinatie hiervan is in handen van Stichting Waddengroep. 

Thematische inspiratiekaarten

Inspiratiekaarten zijn de basis waarbij het landschapsverhaal van een bepaalde regio wordt verteld in relatie tot het waddenvoedselaanbod in die streek. De ondernemers, foodroutes, ook bestaande routes, regionale receptuur, online marktplaatsen en ander toeristisch aanbod passend bij de doelgroep wordt aan de inspiratiekaarten gekoppeld. Het biedt de toerist een vrije benadering voor zijn of haar ontdekking van de streek. Voor project Waddengastronomie worden 26 inspiratiekaarten gemaakt. 

Foodroutes

Voor het project zijn vijftig fiets- en wandelroutes ontwikkeld, waarbij de fietser of wandelaar het landschap, de streekproducten en de ondernemers in een bepaalde waddenregio ontdekt. Afgewisseld met pleisterplekken op gebied van natuur en cultuur zijn dit aantrekkelijke routes voor de ‘groenbewuste’ toerist. Ook worden zogenaamde verbindingsroutes gecreëerd. Dit zijn routes tussen de Waddeneilanden en de Waddenkust met bepaalde verbindende thema’s. Zoals een bierroute die van Vlieland, via Texel naar Den Helder gaat. Of een Wieringer-Texel route, omdat daar vanuit de historie veel verwantschap is tussen beide. Andere voorbeelden zijn de verbinding tussen Holwerd en Terschelling en de connectie tussen Groninger kust en Schiermonnikoog. Hierbij vertellen we het verhaal van Werelderfgoed Waddenzee. Vaarroutes maken dan ook onderdeel uit van het programma. Met name de bruine vloot kan hier gebruik van maken. Het doel is om drie verbindingsroutes te ontwikkelen. 

Online waddenmarktplaats

De waddenmarktplaats is een platform waar diverse webshops van ondernemers uit het netwerk van de belevingsclusters worden gepresenteerd. Het zijn webwinkels die waddenproducten verkopen gericht op lokaal, regionaal en/of landelijk gebied. Op die manier wil de Waddengroep het online aanbod centraliseren. De feitelijke handel gebeurt uiteraard bij de ondernemers zelf. Voorafgaand aan de vorming van dit platform voert de Waddengroep vier pilotonderzoeken uit naar best cases, haalbaarheid en wat werkt en wat niet. Hierbij wordt gekeken in hoeverre ondernemers bereid zijn samen te werken in de verkoop en distributie van hun producten. Hierbij wordt verduurzaming gestimuleerd. Deze onderzoeken vinden plaats op Texel, Ameland, Noordoost-Friesland en Groningen. Stichting Waddengroep doet daarnaast een ‘waddenbrede’ inventarisatie naar webshops geschikt voor de online waddenmarktplaats. 

Meer informatie?

Waddenkust Noord-Holland, Texel en Vlieland,
Annette van Ruitenburg
tel: 06-25081083
mail: annette.van.ruitenburg@waddenvoedsel.nl

 Waddenkust Fryslân, Terschelling en Ameland,
Henk Pilat
tel: 06-54341610
mail: henk.pilat@waddenvoedsel.nl

 Waddenkust Groningen en Schiermonnikoog,
Frank Dankmeijer
tel: 0511-542525
mail: frank.dankmeijer@waddenvoedsel.nl

Secretariaat St. Waddengroep
tel: 0511-542525
mail: info@waddenvoedsel.nl

Meer Waddengastronomie

De inspiratiekaart en foodroutes zijn gemaakt in het kader van programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’. Het Waddenfonds maakt het programma mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen co-financieren het project en ook projectpartners NHL Stenden, Stichting Waddengroep/ondernemers leveren een eigen bijdrage.

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.