De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

8 resultaten

Echt donker is het bijna nergens meer. Met zijn intense duisternis is Dark Sky Park Lauwersoog een prachtige uitzondering. Kom sterrenkijken, vleermuizen ontdekken of doe het ‘donkerste fietspad’ van Nederland.

Het buitendijkse kwelderlandschap is een van die landschappen waaraan de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus dankt. Reis door de tijd. Beleef hoe de waddenkust er moet hebben uitgezien voor de bedijking.

De natuur heeft vrij spel op de Punt van Reide. Een buitendijkse landtong waar sterns, tureluurs, kluten en bontbekplevieren profiteren van de oase van rust. Het Wad is hier een kraamkamer van zeehonden.

Loop van de wereld over het glibberige pad naar de vogelkijkhut bij Nieuwe Statenzijl. De kiekkaaste biedt uitzicht over slikvelden met foeragerende vogels en soms zelfs een bruinvis in de zee.

Strak tekenen de drie enorme sluizencomplexen af tegen de lucht boven de Waddenzee. De Cleveringsluizen, het resultaat van vier eeuwen plannen en strijden over de afsluiting van de Lauwerszee.

Ooit meanderde de Hunze door het landschap tussen wad en stad. Door de eeuwen heen werd de rivier gekanaliseerd, waardoor ze nu een monument is van historische waterwerken.

Dutch Delta Design in zijn eerste vorm. De terpen en wierden laten zien hoe de vroegste bewoners van de waddenkust zich verdedigen tegen de zee. Geen hoge klim, wel een topervaring.

De Carel Coenraad polder is de laatste polder die in het Oldambt werd aangelegd. Een werkgelegenheidsproject in de jaren ’20. De barakken van de slikwerkers hebben een opmerkelijke geschiedenis.