De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

8 resultaten

Come to the dark site

Echt donker is het bijna nergens meer. Met zijn intense duisternis is Dark Sky Park Lauwersoog een prachtige uitzondering. Kom sterrenkijken, vleermuizen ontdekken of doe het ‘donkerste fietspad’ van Nederland.

Vogelparadijs

De natuur heeft vrij spel op de Punt van Reide. Een buitendijkse landtong waar sterns, tureluurs, kluten en bontbekplevieren profiteren van de oase van rust. Het Wad is hier een kraamkamer van zeehonden.

Kijk en kiek

Loop van de wereld over het glibberige pad naar de vogelkijkhut bij Nieuwe Statenzijl. De kiekkaaste biedt uitzicht over slikvelden met foeragerende vogels en soms zelfs een bruinvis in de zee.

Complexe sluizen

Strak tekenen de drie enorme sluizencomplexen af tegen de lucht boven de Waddenzee. De Cleveringsluizen, het resultaat van vier eeuwen plannen en strijden over de afsluiting van de Lauwerszee.

Dutch mountains

Dutch Delta Design in zijn eerste vorm. De terpen en wierden laten zien hoe de vroegste bewoners van de waddenkust zich verdedigen tegen de zee. Geen hoge klim, wel een topervaring.

De laatste polder

De Carel Coenraad polder is de laatste polder die in het Oldambt werd aangelegd. Een werkgelegenheidsproject in de jaren ’20. De barakken van de slikwerkers hebben een opmerkelijke geschiedenis.