De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

3 resultaten

Hoge polder

De zee voerde de bouwstoffen aan voor vruchtbare grond, de mens bouwde dijken om land en opbrengst te beschermen. De sporen van die wisselwerking zijn nog altijd zichtbaar in de Terschellinger polders.