De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

2 resultaten

Volg de Waddenkustlijn naar het oosten en de begrippen stilte en verlatenheid krijgen een bijzondere lading. Laat alles achter je en ervaar de vrijheid van de Boschplaat.

De zee voerde de bouwstoffen aan voor vruchtbare grond, de mens bouwde dijken om land en opbrengst te beschermen. De sporen van die wisselwerking zijn nog altijd zichtbaar in de Terschellinger polders.