Alles verandert

Waterdichte laarzen zijn niet overbodig. Maar je moet het een keer hebben gedaan: via de Kobbeduinen en het Douwe Hoekstrapad naar het Willemsduin, dwars door het kwelderlandschap. Sta even stil bij Kaap Willemsduin. Hier zie je nog twee van de houten bakens die zeeschepen vroeger gebruikten om hun koers te bepalen. Over de Oosterkwelder heen kijk je uit op de Waddenzee. Hou wel rekening met de getijden en het broedseizoen!

Leestijd: ongeveer 5 minuten

Van land naar zee

Kwelders vormen een natuurlijke overgang van land naar zee. Ze zijn geboetseerd uit de natte klei die het zeewater als minuscule slibdeeltjes aanvoert. Als het water zich terugtrekt, houden de kwelderplanten het slib vast. Zo schept de zee land, zonder de tussenkomst van mensenhanden. Het is een proces zonder einde. Op Schiermonnikoog begon dat proces rond 1850. Daarvoor was het oostelijke deel van het eiland een immense zandvlakte. Nu is het een uniek, nat gebied waar de wisselende getijden vrij spel hebben en duizenden wadvogels zich tegoed doen aan zoete zeeweegbree en kweldergras. Ook de schapen die zomers op de hoge kwelderplaten grazen zijn geen op het zilte kweldergras.

Onvermoeibaar bouwmateriaal

In dit zeldzame natuurgebied vind je kenmerkende flora en fauna. Engels strijkgras, lamsoor, zeekraal, het zijn plantensoorten die onlosmakelijk verbonden zijn met het waddenlandschap. Zoet en zout gaan hand in hand. Iedere watervogel heeft zo zijn eigen voorkeur. Het natuurlijke proces dat ruim een eeuw geleden begon, is nog altijd in volle gang. Met klei als onvermoeibaar bouwmateriaal. Laag op laag. Op oudere kwelders meet de voedselrijke kleiafzetting wel vijftien centimeter. Jongere kwelders, die bij hoog water volledig onderlopen, zijn nog spaarzaam begroeid. Hier pionieren zoutbestendige planten als de zeekraal en de gerande schijnspurrie dapper. Ze zijn de boodschappers van de toekomst. Biologen vinden hier nog regelmatig nieuwe plantensoorten. De kwelders blijven fascineren.

Route: rondje Schier

Duinvalleien, bijzondere planten, dynamische duinen en bijna geen auto's. Gegarandeerd afwisselend landschap bij deze fietstocht: rondje Schier. Fiets langs de karakteristieke eilanderhuisjes en de gezellige terrasjes in het centrum, langs de Westerplas met de vogelkijkhut naar de Vuurtoren. Het fietspad voert je langs de stranden, door de duinen langs diverse strandingangen en een strandpaviljoen. Dan voert de route langs de Kobbeduinen en Willemsduin naar de polder.

Afstand: 13,1 kilometer | Duur: 45 minuten

Meer ontdekken? - De leukste locaties op Schiermonnikoog

Verder lezen? - Ontdek ook deze verhalen over het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.