Vogelparadijs

Categorieën

Punt van Reide is een smalle buitendijkse landtong. Door de ligging is het een oase van rust. Daarvan profiteert een groot aantal zee- en weidevogels, waaronder noordse sterns, tureluurs, kluten en bontbekplevieren.

De natuur heeft er vrij spel. Een deel van de kade van basaltblokken is weggehaald, zodat het zeewater weer naar binnen kan. Op het stukje jonge kwelder dat hierdoor ontstond, staan veel pioniersplanten als zeekraal.

De Punt van Reide ligt aan de Eems-Dollard. Een estuarium van de Waddenzee, waar zoet en zout water elkaar tegenkomen. Zeehonden gebruiken het als kraamkamer. Bij de zeehondenkijkwand kun je op kraamvisite zonder moeder en kind te storen. Dat hier zo’n mooi natuurgebied ligt, is niet vanzelfsprekend. In de jaren ’70 van de vorige eeuw, waren er plannen een groot kanaal voor zeeschepen aan te leggen door de Eems-Dollard.

Het kanaal moest nieuwe industrie brengen als alternatief voor de kwakkelende strokartonfabrieken. De sluizen waren al gebouwd.

Maar natuurliefhebbers kwamen in opstand, met de kluut als symbool. Er ontstond een heuse ‘kluutcrisis’, die op landelijk niveau werd uitgevochten. Uiteindelijk won de milieubeweging. De plannen gingen van tafel. De sluizen werden in 1990 weer afgebroken. Er was nooit een druppel water doorgegaan. En daarom liggen er nu zeehonden en geen zeeschepen op de Punt van Reide.

Beleef dit verhaal met deze routes:

Natuurlijk werelderfgoed

Lees hier meer over Werelderfgoed

Waddenkust Groningen

Lees hier meer over Waddenkust Groningen