Building with nature

Met 5 miljoen kuub zand wordt voor de oude Prins Hendrikdijk 200 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd. Met duinen, kwelders en een lagune. Een plek waar wadvogels voedsel vinden in overvloed.

Leestijd: ongeveer 5 minuten

In harmonie met de natuur

De nieuwe Prins Hendrikszanddijk een mooi voorbeeld van building with nature, ook wel eco-engineering. Niet meer strijden tegen de zee, maar in harmonie met de natuur werken aan een veilig bestaan. En dat mag iedereen zien. In het nieuwe gebied komen een fiets- en een wandelroute en een uitkijkpunt, met uitzicht op het nieuwe vogelland.

Wil je alles weten over de nieuwe dijk, bezoek dan het Beleefcentrum dat speciaal voor de realisatie van het project is ingericht.

Eco-engineering

In Nederland én in het Waddengebied zijn er steeds meer voorbeelden van eco-engineering te vinden. Waar voorheen de focus lag op bescherming tegen het water, wordt er nu bij bijvoorbeeld dijken en sluizen ook gekeken naar hoe de natuur onderdeel kan zijn van de oplossing. Een ander mooi voorbeeld van eco-engineering is de Afsluitdijk. Met de Vismigratierivier wordt de barrière tussen zoet en zout water opgeheven. 

Route: Texel Geul en Hors

Ontdek een prachtig en uniek stuk natuurgebied op Texel. De Mokbaai is uniek vanwege de aanwezigheid van kwelders; stukken land die direct, dus zonder een dijk of een rij duinen, aan zee grenzen. Bij vloed worden ze overspoeld met zout zeewater. Er groeien daarom alleen planten die bestand zijn tegen het hoge zoutgehalte. Bij eb scharrelen er duizenden vogels rond, waaronder steltlopers, tureluurs, lepelaars, zilvermeeuwen, aalscholvers en grauwe ganzen.

Afstand: 19 kilometer 

Bekijk de route!

Route: de Hors

Deze route voert je langs twee duinmeren die samen een verdronken duinvallei vormen. Deze is ontstaan is door het leggen van een stuifdijk. Het zijn gebieden met een bijzondere flora en fauna. Verstopt in de brede rietkragen broeden veel verschillende soorten vogels.

Afstand: 5,9 kilometer | Duur: 2 uur

Bekijk de route!

Meer ontdekken? - De leukste locaties op Texel

Verder lezen? - Ontdek ook deze verhalen over de Kracht van het Water

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.