Dutch mountains

Categorieën

Dutch Delta Design in zijn eerste vorm. De terpen en wierden laten zien hoe de vroegste bewoners van de waddenkust zich verdedigen tegen de zee. Geen hoge klim, wel een topervaring.

Beklim een wierde
Veel mensen denken bij het terpen- en wierdenland aan een land dat elke vloed onderliep. Een triest lot voor de bewoners, die zich bij elk tij in veiligheid moesten brengen op hun woonheuvels. In werkelijkheid was het goed leven op de vruchtbare klei. De kustbewoners hielden vee en op de hoge delen van hun wierde verbouwden ze groenten en granen. Het weideland liep wel eens onder, maar niet vaker dan een paar keer per jaar.

Verdwenen wierden
Na de bedijking bleven de wierden bestaan. Maar overstromingen tastten het landschap aan. Dorpen verdwenen of er bleef slecht een restant over. Nu zijn dit vaak prachtige plekjes waar de tijd lijkt stil te staan. Vanaf het midden van de 19de eeuw kregen het landschap met een rigoureuze vernietiging te maken. De wierdegrond was bijzonder vruchtbaar en bruikbaar als mest voor de arme zandgronden.

Veel wierden werden afgegraven. Tegen de tijd dat de kunstmest werd uitgevonden, was het voor veel terpen en wierden te laat. Des te bijzonderder de wierden die je nu nog wel kunt bezoeken, zoals Godlinze en Spijk.

Opgravingen
Meer weten? Museum Wierdenland in Ezinge vertelt het verhaal van het ontstaan van het landschap en van de afgravingen. Het wierdedorp werd bekend door het werk van archeoloog Albert van Giffen die bij de afgraving van de wierde uitgebreid onderzoek deed. Hij legde in de jaren ’20 en ’30 van de 20ste eeuw voor het eerst de structuur van een dorp door de eeuwen heen bloot.

Of ga naar ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’, waar je de complete archeologische en landschappelijke geschiedenis van drie wierdendorpen vindt: Ulrum, Warffum en Godlinze.

© Gerard Bakker

Watererfgoed

Lees hier meer over Watererfgoed

Waddenkust Groningen

Lees hier meer over Waddenkust Groningen