Meander mee door de tijd

Categorieën

Ooit meanderde de Hunze door het landschap tussen wad en stad. Door de eeuwen heen werd de rivier gekanaliseerd, waardoor ze nu een monument is van historische waterwerken. 

Reitdiepgebied
Het Reitdiepgebied is een van de oudste cultuurlandschappen achter de Waddenzeedijk. Ooit meanderende de Hunze (nu het Reitdiep) door het landschap tussen Stad en Wad. De stad Groningen had hierdoor een open verbinding met de Waddenzee. Tot 1876 was de Noorderhaven een getijdenhaven.

Behalve eb en vloed had ook het zoute water grote invloed op het landschap. Vanaf de 13de eeuw werd de Hunze stukje bij beetje gekanaliseerd. Zo ontstond het Reitdiep, dat in 1877 bij Zoutkamp definitief werd afgesloten van zee.

Oude waterwerken
Hier en daar is de oude loop van de Hunze nog goed zichtbaar in het landschap, bijvoorbeeld rond het Oude Diepje bij Winsum, waar vijf voortdurend verzandende bochten in de rivier al in 1629 werden afgesneden.

De oude meanders werden ingedamd om dicht te slibben. Het Oud Diepje is de tochtsloot die werd aangelegd om het land langs de oude rivier te ontwateren. Twee pompen, de Noorder- en de Zuiderpomp, pompten het water van het slootje in het Reitdiep.

Op verschillende plekken langs het Reitdiep vind je borden met uitleg over deze en andere waterwerken. Zo wordt een wandeling langs de oude Hunze een wandeling door de tijd.

Waterbeheer nu
Nog altijd vormen de maren - vaak eeuwenoude sloten - meanders in het Groningse landschap. En het Reitdiep is nog altijd de belangrijkste afwatering van het noorden en westen van de provincie Groningen. Bij buurtschap Lammerburen ligt het boezemgemaal De Waterwolf. Lammerburen wordt meestal Electra genoemd. Elke twee jaar is hier een gelijknamig festival.

Watererfgoed

Lees hier meer over Watererfgoed

Waddenkust Groningen

Lees hier meer over Waddenkust Groningen