De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

21 resultaten

Dutch Delta Design

Nederland is gevormd door de relatie met het water. In het waddengebied vind je hiervan overal sporen. Terpen en wierden, een fijnmazig dijkenstelsel, gemalen, polders en de Afsluitdijk. De Wadden hebben een naam hoog te houden in watermanagement.

Holwerd aan Zee

In Holwerd werkt iedereen samen aan het herstel van de verbinding tussen de Waddenzee en het dorp. Als het aan de werkgroep Holwerd aan Zee ligt, is het in 2023 mogelijk om varend via de kwelder en een schutsluis in de zeedijk uit te komen.

Verdwenen dorpen

Ameland verloor verschillende dorpen en gehuchten aan zee en wind. De verhalen over de verdwenen dorpen vind je in het Natuurcentrum in Nes en Cultuur Historisch Museum Sorgdrager in Hollum.

Building with nature

Met 5 miljoen kuub zand wordt voor de oude Prins Hendrikdijk 200 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd. De nieuwe Prins Hendrikszanddijk een mooi voorbeeld van eco-engineering.