De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

16 resultaten

In Holwerd werkt iedereen samen aan het herstel van de verbinding tussen de Waddenzee en het dorp. Als het aan de werkgroep Holwerd aan Zee ligt, is het in 2023 mogelijk om varend via de kwelder en een schutsluis in de zeedijk uit te komen.

Ameland verloor verschillende dorpen en gehuchten aan zee en wind. De verhalen over de verdwenen dorpen vind je in het Natuurcentrum in Nes en Cultuur Historisch Museum Sorgdrager in Hollum.

Beleef de inpoldering in Wieringermeer. Hoe het gebied eerst eiland was. Over drooglegging en Afsluitdijk. Over het Joodse werkdorp Nieuwe Sluis en hoe de Duitsers de polder weer vol liet lopen.

Wandel vanaf Fort Kijkduin langs Stelling Den Helder en de hoogste vuurtoren van Nederland. Op het strand, bij Paal 0, begint de Waddenzee en vanaf de duinen kijk je uit op Texel en de Razende Bol.

Met 5 miljoen kuub zand wordt voor de oude Prins Hendrikdijk 200 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd. De nieuwe Prins Hendrikszanddijk een mooi voorbeeld van eco-engineering.

De zee voerde de bouwstoffen aan voor vruchtbare grond, de mens bouwde dijken om land en opbrengst te beschermen. De sporen van die wisselwerking zijn nog altijd zichtbaar in de Terschellinger polders.

Als er ergens aan de Friese kust de invloed van menselijk ingrijpen te zien is, dan is het bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Verwonder je over de imposante zeesluizen uit 1729 van waterbouwkundige Willem Loré.

Lopen over misschien wel de oudste dijk van Nederland, dat kan via de Pingjumer Gouden Halsband. En met beroemdheden als Menno Simons en volksheld Greate Pier is er onderweg van alles te beleven.