De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

165 resultaten

Alles verandert

Aan de voet van de Kobbeduinen sta je oog in oog met het robuuste kwelderlandschap van Schiermonnikoog. Dé plek waar je kunt zien hoe de natuur steeds opnieuw nieuw land maakt.

Alles verandert

Come to the dark site

Echte donkerte wordt steeds schaarser. Gelukkig kan je in erkende Dark Sky Parken de duisternis niet alleen intens, maar ook nog eens op veel verschillende manieren beleven.

Come to the dark site

Complexe sluizen

Strak tekenen de drie enorme sluizencomplexen af tegen de lucht boven de Waddenzee. De Cleveringsluizen, het resultaat van vier eeuwen plannen en strijden over de afsluiting van de Lauwerszee.

Complexe sluizen

De laatste polder

De Carel Coenraad polder is de laatste polder die in het Oldambt werd aangelegd. Een werkgelegenheidsproject in de jaren ’20. De barakken van de slikwerkers hebben een opmerkelijke geschiedenis.

De laatste polder

Dutch mountains

Dutch Delta Design in zijn eerste vorm. De terpen en wierden laten zien hoe de vroegste bewoners van de waddenkust zich verdedigen tegen de zee. Geen hoge klim, wel een topervaring.

Dutch mountains

Evolutie in een oogopslag

Het buitendijkse kwelderlandschap is een van die landschappen waaraan de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus dankt. Aan de Groninger waddenkust reis je door te tijd. Beleef hoe de waddenkust er ongeveer uit moet hebben gezien voor de dijken kwamen.

Evolutie in een oogopslag

Geheim van het rif

Het Rif is een zandplaat die in de loop der eeuwen vastgroeide aan het Westerstrand van het ‘wandelende Waddeneiland’ Schiermonnikoog. Maar zal het Rif ooit al zijn geheimen prijsgeven?

Geheim van het rif

Kijk en kiek

Loop van de wereld over het glibberige pad naar de vogelkijkhut bij Nieuwe Statenzijl. De kiekkaaste biedt uitzicht over slikvelden met foeragerende vogels en soms zelfs een bruinvis in de zee.

Kijk en kiek

Kroon’s Polders: natuur heeft gewonnen

Kroon’s Polders danken hun naam aan opzichter P.A. Kroon. Begin 20ste eeuw polderde hij drie grote stukken land in bij de Vliehors; nu een waterrijk natuurgebied met vogelhut en kijkscherm.

Kroon’s Polders: natuur heeft gewonnen