Grootste getijdengebied ter wereld

Het Waddengebied: een internationaal natuurgebied dat reikt van Den Helder tot het Deense Esbjerg. Dit is het grootste getijdengebied ter wereld. Geen dag is hier hetzelfde. Door de kracht van eb en vloed, ontstaan hier platen en geulen die iedere dag veranderen. In deze dynamische Waddendelta zijn die getijden zelfs zo sterk aanwezig, dat je bij eb over de zeebodem kunt wandelen naar de Waddeneilanden. En dát is uniek.

Het Waddengebied is al ruim 45.000 jaar oud. In al die jaren heeft de natuur een onmiskenbare invloed gehad op het uiterlijk van dit gebied. Het is met geen ander gebied te vergelijken. De ondiepe Waddenzee - met haar relatief warme water - is een kraamkamer van al het bijzonders wat hier in én op het water leeft. Dankzij het getijdensysteem is het een belangrijk broedgebied voor veel verschillende soorten vogels. De grote hoeveelheid krabbetjes, slakken en garnalen vormen een welkome maaltijd voor deze gevleugelde bewoners van het Waddengebied. 

Niet alleen de natuur heeft een grote invloed gehad op het Waddengebied. Ook wij als mensen hebben onze stempel gedrukt op het uiterlijk van de omgeving. We hebben dijken aangelegd, dammen, polders, terpen en wierden. De aangelegde Waddenzeedijk vormt de scheiding tussen het zoute zeewater en het zoete water van de rivieren. Daar waar het zoete en zoute water in contact met elkaar komen noemen we een estuarium. Deze trechtervormige uitmondingen in de zee vind je nog in de Dollard in Groningen, het enige overgebleven estuarium van de Waddenzee.

Door het aanleggen van dijken en dammen is een estuarium in het Waddengebied dus een zeldzaamheid geworden. Het estuarium van de Lauwers, Amstel, Middelzee en Zuiderzee zijn allemaal verdwenen. De aanleg van de 32 kilometer lange Afsluitdijk - feitelijk gezien een dam - is daar één van de oorzaken van. Gezien de stijgende zeespiegel zal dit ongetwijfeld niet de laatste menselijke innovatie in het Waddengebied zijn. Ook op het gebied van cultuurhistorie zit het Waddengebied boordevol verhalen. Overblijfselen van onze eeuwenlange strijd tegen het water en bodemvondsten uit de VOC-tijd bieden ons een interessant beeld van het verleden. 

Maak een reis door de tijd - Begin aan je ontdekkingstocht en lees de boeiende verhalen van het Waddengebied

Maak kennis met de bewoners van het Waddengebied - Wie ga jij ontmoeten?

Ontdek de verhalen - van Den Helder tot Nieuwe Statenzijl

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.