Boschplaat: vrijheid!

Ten oosten van Terschelling lag ooit een losse zandplaat. Hij dankte zijn vrijheid aan het Koggediep. Met het dichtslibben van de geul en de aanleg van een stuifdijk, tussen 1931 en 1937, versmolt de zandplaat met Terschelling. Zo ontstond de Boschplaat, het grootste natuurgebied van het eiland. Het overweldigende gevoel van vrijheid bleef. Dat ervaar je tot in je vezels in dit stuk niemandsland.

De naam ‘Boschplaat’ heeft niets te maken met bos. Want dat vind je er niet. Bos stond vroeger voor ‘verhoging in het landschap’ en verwijst naar de zandplaat, waaruit het gebied ontstond. Het Koggediep vind je er nog terug als ‘Eerste Slenk’. Een van de vijf slenken waardoor eb en vloed invloed hebben op de natuur van de Boschplaat.

De verbinding tussen Terschelling en de Boschplaat was vroeger niet zonder gevaar. Bij flinke westerstorm liepen vissersschepen de kans ongewild vanuit de Noordzee in de Waddenzee terecht te komen. Daarom werd tussen 1931 en 1937 een bijna negen kilometer lange stuifdijk aangelegd, de Derk Hoekstra Stuifdijk. Sindsdien zijn Terschelling en de Boschplaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het plan was met de aanleg van de stuifdijk van de Boschplaat cultuurlandschap te maken. Daar is het gelukkig nooit van gekomen.

De Boschplaat groeide in vrijheid uit tot een van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland en werd in 1970 Europees Natuurreservaat.

De Boschplaat is van onschatbare waarde voor oneindig veel broedvogels. Op de kwelders leven grote meeuwenkolonies en volgens recente tellingen broeder er tweehonderd lepelaarparen. Ook zie je hier strandplevieren, de stern en zijn zeldzame broertje of zusje de dwergstern. Ze gedijen hier zo goed dankzij het unieke ritme van hoog en laag water, dat van de droogvallende wadplaten een voedselrijk walhalla maakt.

Vanzelfsprekend zijn deze natuurwaarden niet. De zeespiegelstijging vormt een bedreiging en de biodiversiteit neemt af. Daarom is samen met de eilanders gewerkt aan een toekomstvisie om de Boschplaat ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor mens, flora en fauna.

Beleef dit verhaal met deze route:

Bekijk ook:

Natuurlijk werelderfgoed

Lees hier meer over Werelderfgoed

© Joeri SBB

Terschelling

Lees hier meer over Terschelling