Terschelling: prachtige natuur, rijk aan cultuur

Vanaf de boot zie je de enige natuurlijke baai van Nederland liggen. Je komt aan in de enige haven die helemaal in beschermd natuurgebied (Natura 2000) ligt. En dan heb je nog geen voet aan wal gezet. Terschelling, prachtige natuur, rijk aan cultuur. Maar vooral verrassend door de combinatie. Zoals het enorme bunkercomplex dat begraven ligt onder het Hoge Duin, het drenkelingenhuisje op de Boschplaat en natuurlijk het locatietheaterfestival Oerol. 

Werelderfgoed

Bekijk het Groene Strand vanaf de duinen met hun bijzondere flora en fauna, waai uit op de dijk met uitzicht op de kwelders, fiets ca. 11 km. op het buitendijkse fietspad langs Waddenzee UNESCO Werelderfgoed, geniet van de weidsheid van de Boschplaat of maak een excursie over de bodem van Werelderfgoed Waddenzee bij eb. Op Terschelling is de natuur overal in heel veel vormen.

Meer over het werelderfgoed

Watererfgoed

IJskappen smolten, de zeespiegel steeg, stormen voerden zand aan. Zo ontstond, na de ijstijd, Terschelling: een aaneenschakeling van strandwallen en duinen, verbonden met het vasteland. In 1287 scheidde de Sint Hubertusvloed Terschelling van de rest van Nederland. Eb en vloed vormden een rijke voedingsbodem voor het hoger gelegen land achter de duinen. Naarmate de agrarische waarde van het akker- en weideland steeg, nam de behoefte aan bescherming tegen de zee toe. Door de aanleg van de dijken, ontstond het boerenland van Terschelling.

Meer over het watererfgoed