Landbouw en Visserij

Het waddengebied: een vruchtbaar landschap gevuld met eigenzinnige inwoners. De zilte grond en zoute zee maken het al eeuwenlang een perfecte plek voor landbouw en visserij. Zoals langs de Waddenkust van Groningen, Friesland en Noord-Holland óf op één van de vijf Waddeneilanden. Visit Wadden laat je kennismaken met de boeren en vissers uit het waddengebied en kijkt samen met jou naar het heden, verleden én de toekomst. Maak kennis met Landbouw en Visserij, een gloednieuw onderdeel van Smaak van de Wadden. 

Boeren en vissers

De eerste bewoners van de Waddenkust kwamen van de hoger gelegen zandgronden. Anders dan je in een delta misschien zou verwachten, waren het dan ook vooral boeren. Op hun terpen en wierden verbouwden ze onder meer tuinbonen, emmertarwe en gerst. De visserij kwam eigenlijk pas op toen land en zee door dijken waren gescheiden. Verschillende dorpen ontwikkelden zich tot vissersdorpjes, zoals Paesens-Moddergat – dat overigens geen eigen haven had - en Wierum in Friesland en Zoutkamp in Groningen.

Lees het hele verhaal

Dit wil je ontdekken - De leukste verhalen over landbouw en visserij in het waddengebied

Uitgelicht: de boer maakt het verschil

Aan de randen van het Werelderfgoed Waddenzee maken veel agrariërs de beweging naar natuurinclusief boeren. Zij zetten zich in voor een onder meer gezonde bodem, schoon water, akkervogels, rietsloten en veldstruweel. Ook hebben ze oog voor de kenmerkende elementen van het waddenlandschap en het cultureel erfgoed. Hun moderne bedrijfsgebouwen passen ze in dit landschap in. De Agrarische Natuurcollectieven waarin boeren samenwerken, spelen in deze transitie een belangrijke rol. Om die omslag succesvol te kunnen maken, is het van belang dat de boeren erkenning krijgen van en waardering voor hun inspanning voor behoud van soortenrijkdom en landschap.

Lees het hele verhaal

Meer Landbouw en Visserij? - Ontdek ook deze nieuwe verhalen van Visit Wadden

Beleef Landbouw en Visserij

Mis niets!

Ontvang het laatste nieuws, de mooiste verhalen en de leukste routes van VisitWadden.