Friesland: eigenzinnig en vrij

Vanaf de Afsluitdijk strekt de waddenkust van Friesland zich met een gebogen lijn uit tot aan het Lauwersmeergebied. Een door mens geschapen land achter dijken. Daarachter oude vissersdorpjes en een enkele haven als opstap naar de eilanden. Met buitendijks zilte natuur en binnendijks een bijzonder aanbod: weidse landschappen, horizon, terpdorpen met Middeleeuwse kerkjes, duisternis en stilte. Op de bodem van de oude zee, met Elfsteden als Workum, Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Dokkum. Eigenzinnig en vrij. Een waddenland van overvloed dat je moet zien en beleven.

Werelderfgoed

Ontdek de waddenkust van Friesland. Bijna iedereen kent de Waddeneilanden en de boottocht ernaartoe. Maar er is meer. Dat ervaar je als je willekeurig waar de dijk overgaat en uitkijkt over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed. Dat zie je vanaf Makkum en de Afsluitdijk naar Harlingen, en van Zwarte Haan naar Holwerd en Paesens-Moddergat. Bezoek de unieke buitendijkse natuurgebieden met uitgestrekte kwelders, zomerpolders, zilte graslanden en oude slikvelden.

Meer over het werelderfgoed

Watererfgoed

Van het oeroude terpenlandschap en de vroegste dijken, zoals de Pingjumer Gulden Halsband, naar de recentere Afsluitdijk, Kweldercentrum Noarderleech en het Lauwersmeergebied. Overal in het waddengebied vind je sporen van de relatie tussen mens en zee. De bewoners leerden steeds beter met water om te gaan. Ze bouwden dammen en dijken. Ze gingen bemalen, spuien, legden stukken land droog en maakten polders. Leven onder zeeniveau? Alleen in de rest van de wereld kijken ze daar nog van op.

Meer over het watererfgoed

5 topbelevenissen in Friesland

De oude kustvisserij

Leer alles over de oude kustvisserij en het leven van de bewoners van het dubbeldorp Paesens-Moddergat. 

Afsluitdijk Wadden Center

De grens van zoet naar zout

Leven op de grens van zoet naar zout? Verken de omgeving met natuurgidsen van Waddenvereniging en It Fryske Gea.

Hegebeintum

Op de hoogste terpentop

In bezoekerscentrum Hegebeintum ontdek je alles over het ontstaan van terpenland en de afgravingen in de 19e-20ste eeuw.

Wadlopen

Proef, loop en verwonder

Wadlopen, eten uit zee, waddenexcursies of zelf een zilte maaltijd bereiden? Het kan allemaal bij Oan ‘y Dijk in Paesens-Moddergat.

Stadswandeling Dokkum

In de buurt? Maak dan een stadwandeling door Dokkum en bezoek het 17e -eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen.