Op Schiermonnikoog ben je altijd in de natuur

Op Schiermonnikoog zijn rust en doen synoniem. Het hele eiland is Nationaal Park, dus waar je ook wandelt, fietst, staat of ligt, je bent altijd in de natuur. Geniet van de weidsheid van de kwelders, de oneindigheid van het strand of de intimiteit van de duinen. Decor van het jaarlijkse internationaal hoog aangeschreven kamermuziekfestival. Maak je hoofd leeg, luister naar de vogels en laat de Wadden hun werk doen op het kleinste eiland in de Nederlandse Waddenzee.

Werelderfgoed

De natuur op Schiermonnikoog is voortdurend in ontwikkeling. De brede stranden zijn gevormd door eeuwen van ‘aanzanding’. Nog steeds maken de wind en zee zogenaamde ‘embryoduinen’, waar vogels graag broeden. In de natte duinvalleien worden nog regelmatig nieuwe soorten ontdekt. De oude naaldbossen zijn honderd jaar geleden aangelegd om de verstuiving van het eiland tegen te gaan. Door stukjes bos te kappen, moeten ze langzaam veranderen in bos met loofbomen. Nu maken zangvogels graag gebruik van de open delen.

Lees meer over het werelderfgoed

Watererfgoed

De Sint Luciavloed van 13 en 14 december 1287 scheidde Schiermonnikoog van het vaste Friese land. Sindsdien onderhoudt het eiland een wisselende relatie met het onvoorspelbare water dat de smalle strook land omringt. Het zorgde voor vruchtbare landbouwgrond en voedsel, maar het nam ook hele dorpen. Lang probeerde de mens land op het water terug te veroveren. Maar het tij is gekeerd. Mens en water zoeken naar evenwicht om de natuur te versterken.

Lees meer over het watererfgoed