Eiland van polders en vogels

Het jongste én grootste van de Nederlandse Waddeneilanden: Texel, eiland van polders en vogels, waar de duinen Nationaal Park zijn en waar in de Gouden Eeuw de handelsschepen naar de Oost hun reis begonnen.

Werelderfgoed

Watererfgoed